Debatt

Filmforbundet om konflikten: «NRK skal ha i pose og sekk»

«Nå er spørsmålet hva Kulturministeren mener om NRKs posisjon, og hvilke krav det offentlige bør stille til en norsk allmennkringkaster», skriver forbundadvokat i Filmforbundet, Bjørn Alexander Brem.

TV-dramasjef Ivar Køhn hevder at bruddet i forhandlingene mellom NRK og Norsk filmforbund ikke handler om penger, men prinsipper.  Det handler selvsagt om begge deler.

Norsk filmforbund har nemlig allerede inngått flere avtaler med NRK, som tv-dramasjefen selv har signert, og hvor det aksepteres at Filmforbundet har forvaltningen for medlemmenes opphavsrettigheter slik medlemmene har enstemmig bestemt på årsmøtet. Dette har gitt ro og forutberegnelighet, enkel opphavsrettsklarering og rimelige vederlag i tråd med ny åndsverklov. Avtalene mellom NRK og Filmforbundet har vært likeverdige avtaler som Filmforbundet inngår med alle andre aktører i tv-bransjen, både når det gjelder penger og prinsipper.

Disse avtalene ga ikke bare NRK en ryddig opphavsrettighetsklarering, men også en prisrabatt i forhold til en veldig dyr tariffavtale som ble stående etter Arbeidsrettens dom, en dom som NRK nektet å følge, og en vanskelig situasjon som Filmforbundet tilbød seg å løse. Og vi løste det sammen med NRK. Vi trodde vi da også hadde løsningen for fremtiden. Hvorfor er da NRK og Filmforbundet i brudd, når de allerede hadde blitt enige? Det må være fordi NRK skal ha i pose og sekk. NRK posisjonerer seg i markedet, særlig digitalt, og utfordrer kommersielle aktører. Det var ikke nok med å spare pengene, nå angriper de prinsippene. Resultatet er lavest mulig lønn, ingen betaling for opphavsrettigheter, og nye standardkontrakter som direkte diskriminerer deg om du er medlem av Norsk filmforbund.  Spørsmålet er da om en offentlig aktør som NRK, som konkurrerer i det samme marked som de kommersielle aktører, skal ha et betydelig konkurransefortrinn i forhold til alle andre aktører i tv-bransjen?  Norsk filmforbund mener at NRK må likebehandles med alle andre aktører vi har inngått avtaler med. Det har vært vårt krav, men det har NRK dessverre avvist. Derfor er vi i brudd.  Norsk filmforbund har sendt et brev til Kulturministeren for en oppklaring. Nå er spørsmålet hva Kulturministeren mener om NRKs posisjon, og hvilke krav det offentlige bør stille til en norsk allmennkringkaster som hverken følger prinsipper eller kravet om rimelig betaling til de kreative som skal skape NRKs gode innhold for fremtiden. Dette vil selvsagt også lisensbetalerne og det norske folk være interesserte i.

Powered by Labrador CMS