Debatt

Kjernen i vårt demokrati er å snakke med de man er uenige med

«Meninger man ikke liker eller er uenige i, forsvinner ikke ved å stenge dem ute», skriver Nordlys på lederplass om Steve Bannons norgesbesøk.

  • Avisen Nordlys sin lederartikkel onsdag 24. april. Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør. Gjengitt med tillatelese.

I mai kommer president Donald Trumps nære allierte og tidligere sjefsstrateg Steve Bannon til Norge, for å delta på konferansen Nordiske Mediedager.

På grunn av dette har flere samfunnsdebattanter sagt nei til å delta på arrangementet i Bergen. Det har utløst en heftig diskusjon om såkalt “no-platforming” i Norge, som innebærer at man ikke ønsker å gi legitimitet eller en scene til meningsmotstandere med “krenkende” eller “uakseptable” holdninger.

Det virker som mange tror at den populistiske bølgen er noe som kan stoppes ved å snu ryggen til demagoger som Bannon. Det er en fullstendig feilslått strategi, selv om også vi er dypt uenige i det Bannon målbærer.

Populismen i USA og Europa vokser fordi veldig mange ikke føler seg representert og respektert, verken av mediene eller politikerne de har stemt på. Den eneste måten å møte dette på er å lytte til Bannon, i et forsøk på å analysere og forstå et sentralt fenomen i vår egen samtid. Deretter vil man forhåpentligvis være i stand til å komme opp med argumenter for å konfrontere høyrepopulismen.

Dersom man i stedet nekter å diskutere ytringsfrihet på Nordens største mediefestival, kan det utløse jubel fra egen flokk på sosiale medier. Men i sum er det drivstoff til polariseringen, og fører til at kløften mellom ulike synspunkter vokser.

Valg av tema for årets Aarebrot-samtale, “Ytringsfrihet under press”, er neppe tilfeldig. Det er nødvendig å skjerpe forståelsen for ytringsfrihetens betydning og begrunnelse, også i vårt eget land. Stadig oftere ser instinktet ut til å være å stenge ute synspunkter man definerer som uakseptable. Da glemmer man at verdien av en åpen demokratisk samtale vokser når den ikke foregår på egne premisser.

Her ser det dessverre ut til å være et stort behov for grunnleggende voksenopplæring. Kjernen i vårt demokrati er å snakke med de man er uenige med. Og ytringsfriheten er grunnlaget for alle de andre rettighetene vi nyter godt av i Norge. Fra retten til å stemme i valg, til retten til å tro på, kritisere, protestere og demonstrere mot det vi ikke liker eller føler avsky for. 

Hvis man gjør de som praktiserer ytringsfrihet gjennom å arrangere konferanser, til problemet, bidrar man paradoksalt nok til å sette sine egne liberale rettigheter i stor fare.

Det er verdt å minne om at de kontroversielle og ubehagelige meningene, de vi ikke liker å høre, alltid er de som trenger ytringsfrihetens beskyttelse mest. Å gi Steve Bannon plass på en scene i Bergen har vår fulle støtte, og er en anledning til å holde våre fineste norske tradisjoner i hevd.

Powered by Labrador CMS