Disse vil ha plass i NJs landsstyre.
Disse vil ha plass i NJs landsstyre.

Derfor vil de ha makt og posisjoner: Her er de 32 journalistene som ønsker plass i NJs landsstyre

Norsk Journalistlag skal velge nytt landsstyre denne uka. Der blir det kamp om plassene. 

Publisert

I dag samles Norsk Journalistlag seg til tre dager med landsmøte, for å meisle ut strategien de neste åra. 

Landsmøtet skal også velge et nytt landsstyre. Der har i alt 32 kandidater meldt sitt kandidatur, til 15 faste og 11 varaplasser. 

Det vil si at det ikke blir plass til alle. Valgkomiteen jobber helt fram til og gjennom landsmøtet: Først torsdag morgen legges den endelige innstillingen fram, noen timer før valgene gjøres og trolig en og annen kampvotering. 

NJs hjemmesider kan en lese om hver av kandidatene, og vi gjengir her «valgkamputspillene» fra alle 32: 

Kandidater som søker gjenvalg, fra fast eller varaplass i landsstyret:

Stein Akre, TV 2

– Da jeg takket ja til tillitsvervet som nestleder i TV 2s redaksjonsklubb i 2015, var det ingen hos oss i TV2 som forså hvilke endringer de neste to årene skulle bringe.

TV2 har det siste året vært gjennom den største nedbemanningen i norsk mediehistorie. Min rolle har endret seg fra å være tillitsvalgt innimellom min vanlige jobb, til en fulltidsjobb. 2020 prosessen i TV2 har vært voldsom.

Det føles som jeg i 2016 har tatt en Master i endringsledelse. Det er kunnskap jeg kunne ha tatt med meg videre i næringslivet. Det er en rolle jeg med samvittighet aldri ville kunne ta. Men det er kunnskap jeg tenker jeg kan bidra med inn i NJ sentralt.

Anette Andresen, frilanser

– Jeg vil gjerne bidra om det er ønskelig, og stiller gjerne som kandidat til LS.

Eva Therese Grøttum, VG

– Jeg vil jobbe for at NJ tilpasser seg den nye arbeidshverdagen som kommer med ny teknologi og nye plattformer.

Det er viktig for meg at NJ har en bred digital forståelse, og det kan jeg bidra med gjennom lang erfaring med VGs digitale flater.

Det er også viktig for meg at NJ opprettholder sin posisjon som et viktig organ for mellomledere, som ofte kan havne i krysspress mellom ledelse og ansatte.

Henrikke Helland, TV 2

– Vi må ha en balansert sammensetning kommersiell/statsstøttet og dette er min motivasjon for å ønske å fortsette en periode til. NJ er både en profesjon- og arbeidstakerforening.

Det er viktig for medlemmene og journalistikkens rammevilkår at vi er like sterk og tydelig i begge områder.

Slik mediehverdagen utvikler seg må vi ha et særlig fokus på helheten i neste periode, noe jeg mener å kunne bidra til.

Pål Hellesnes, Klassekampen

– Jeg føler at jeg har kompetanse som er nyttig for NJ, både politisk og organisatorisk, og at det vil være meningsfylt å være med på å forme Njs utvikling i en svært krevende medievirkelighet.

Lars Døvle Larssen, Tønsbergs Blad

– Er sterkt engasjert i NJs arbeid og bruker mye tid på klubb- og konsernarbeid.

Monica White Martinsen, NRK Nordland

– Jeg har i NJ i NRK fått muligheten til å bli kjent med NJs medlemmer i alle fylker. Jeg er tillitsvalgt for NJs 800 medlemmer i NRKs distriktsorganisasjon, og vet mye om hvordan det er å være journalist utenfor Oslo - hva som er viktig for oss, og hva NJ kan bidra med.

Jeg vil gjerne bidra med min erfaring med dette inn i landsstyret. Jeg er  klar for å ta steget opp – klar for å være med på å  forme den øverste politikken i NJ fremover.

Robin Mortensen, NRK Finnmark

– Som yngst og med et annet blikk på medie-Norge fra distriktene føler jeg at jeg har noe å bidra med i landsstyret.

Spennende og interessant, akkurat kommet i gang. Jeg ønsker å jobbe for at NJ og alle våre tillitsvalgte skal stå best mulig rustet for å kjempe for journalistikken og medlemmene i en fortsatt tøff tid for bransjen i årene fremover.

Britt-Ellen Negård, Glåmdalen           

– Jeg er vel et litt annerledes LS-medlem, som snakker mer fra levra enn i prinsipielle vendinger. Det tror jeg er sunt.

Også at jeg er fullt engasert i journalistikkens hverdag. Nå har jeg også god erfaring fra LS, fra arbeidet med å øke aktiviteten i lokallaget og fra konsernlaget som jeg ledet da vi forente NJA og NJE. Kort sagt; jeg er praktikeren på grasrota som trengs for en realietsorientering.

Etter to perioder har jeg opparbeidet trygghet og kunnskap som jeg tror kommer til nytte.

Håkon Okkenhaug, Trønder-Avisa    

– Det viktigste for at journalistikk og journalister skal være relevante i framtida er kunnskap, kunnskap, kunnskap.

Jeg ønsker å sitte en periode til i landsstyret for å fortsette omstillingen innen våre etterutdanningsordninger, lage ny strategi for frilansernes Stup-ordning. Et annet område jeg er opptatt av er hvilke tilbud NJ skal gi sine medlemmer i framtida.

Inntektene synker og vi må prioritere tiltakene tøffere og sørge for at NJ er en attraktiv organisasjon før en større medlemsgruppe.

Christer Pedersen, iTromsø                            

– Jeg synes jeg fortsatt har mye å gi i LS, og har hatt for kort til til å bli "varm i trøya".  Det er viktig at det er medlemmer i LS som kommer fra mindre klubber og distrikt.

Det er også viktig at Polaris - som representerer mye av slike klubber og lokallag - er representert.

Toralf Sandåker , frilanser            

– Jeg er motivert for fortsatt å jobbe for å styrke NJ i den omstillingen bransjen er inne i, ikke minst i å bidra til ytterligere å samle medlemmer i klubbene og frilanserne om felles saker i sentrale og lokale forhandlinger.

Som tillitsvalgt gjennom 9 år har det vært frilansernes lønnsvilkår jeg har jobbet mest med, og der føler jeg vi kan nå lenger. Den prosessen krever tett samarbeid mellom frilansere og resten av NJ, og jeg er motivert for å være med å "fullføre" den.

Dessverre er det alt for mange frilansere og midlertidige som ikke er medlem, og vi bør vise at vi for journalister av alle grupper er den riktige foreningen å være med i i den fremtiden som uheldigvis omtales som "løsarbeidersamfunnet".

Lene Svenning, LO Media            

– Jeg er en av mange fagpressejournalister som er organisert i NJ, og mener denne gruppa må beholde sin representasjon i landsstyret. I fagpressen er det mulig å verve flere medlemmer, det vil jeg bidra til.

Jeg vil bruke min kompetanse fra klubbarbeid og kunnskap om arbeidslivsfeltet i landsstyret

Nye kandidater til landsstyret:

Paul Sigve Amundsen, frilanser   

– NJ må gjøre seg mer attraktiv for potensielle nye medlemmer, ikke minst i forhold til frilansere. Og:

  • NJ må bli en enda mer åpen organisasjon, den åpneste i landet.
  • NJ må prioritere arbeid og aktiviteter lokalt, og videreføre satsingen på regionale konferanser, samt debatter og lignende. Lokallag og klubber bør prioriteres enda sterkere enn i dag.
  • NJ må i større grad gjenspeile at mange medlemmer er frilansere.

Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad

– Fordi jeg da kan være med å forme en organisasjon som står overfor mange utfordringer. Og hvor jeg da kan bidra fra mitt ståsted: En lokalavis i et konsern. Samt fra et lokallag som er usikker på sin egen rolle.

Dessuten har jeg lyst til å bidra til bedre lønns- og arbeidsforhold for mine kolleger i små og store mediebedrifter. 

Arne Ingmar Eggen, Agderposten       

– Interessant og utfordrende å få lov til å være med må å stake ut kursen for NJ i denne skjebnetimen vi nå befinner oss i.                                

                          

Trude Furuly, student         

– Fordi jeg har lyst til å gjøre en innsats i en svært krevende tid for journalistikken og journalister. Jeg er engasjert og mener jeg har mye å bidra med.

Det er viktig for meg å sikre en ny generasjon journalister representasjon i landsstyret.

Marit Helland, Budstikka         

– For å få en sjanse til å være med å påvirke viktige spørsmål sammen med intelligente mennesker.

Jeg ønsker å jobbe for at både stoltheten, vilkårene og tryggheten til yrket journalist sikres og fornyes i et urolig medielandskap.

Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll, Vikebladet Vestposten    

– Som ung journalist ønskjer eg å vere med på å forme kvardagen for andre unge journalistar, samstundes som vi skal gjere kvardagen god også for dei meir erfarne.

Eg vil jobbe for å sikre betre lønnsvilkår, også for redaksjonane utanfor hovudstaden, og eg vil jobbe for at medlemmane våre skal ha ein meir reell påverknad på styret sitt arbeid.    

      

Rolf Johansen, NRK Dagsnytt     

– Fordi jeg med min kompetanse og erfaring har noe å bidra med inn i landsstyret, og min erfaring fra både lokallag og konsern er ganske unik.

                                                            

Eirik Tufteland Kroken, VG (midlertidig)     

– Jeg har lyst å sitte i NJs landsstyre for å ta del i det jeg mener er et viktig arbeid for journalister og for samfunnet.

Jeg vil være med på å forme mediepolitikken, medienes rolle i samfunnet og journalistikken i møte med nye medier.

Spesielt ønsker jeg å være en klar stemme for studenter og unge mennesker i mediebransjen.    

                                                 

Eirin Larsen, NRK Rogaland     

– Jeg mener NJ har en unik mulighet til å samle bransjen på tvers, noe som er enda viktigere i dag enn det noen gang har vært.

Dette vil jeg være med på, i tillegg til å digitalisere organisasjonen og bringe NJ mer ut til medlemmene over hele landet – forbli relevant.

Frank Lynum, Aftenposten  

– Jeg vil være med å påvirke og bestemme den retningen NJ går i. Jeg vil at NJ skal være en sterk, uavhengig og relevant fagforening også i fremtiden.

Jeg mener jeg har mye kompetanse og erfaring å bidra med, og tror at jeg kan være med på å øke landsstyrets relevans for alle dem NJ og LS er til stede for. Jeg sitter meget tett på virkeligheten og på utfordringene som Schibsteds mediehus står midt oppe i, og har god innsikt i strategiene og løsningene

Schibsted-konsernet har. Det er viktig at NJs sentrale organer har representanter som er oppdatert på medievirkeligheten, på trender, teknologiutvikling og på hvordan mediebedriftene må endre seg for å overleve.

Kjersti Fikse Ness, Adresseavisen

– Fordi det gir en mulighet til å forme fremtiden for yrket og faget vårt, og fordi jeg vil gjøre mitt for å sørge for at vi står sterkt mot det økende presset som arbeidsgiversiden er i full gang med å utøve mot våre kolleger der ute.                

                         

Sonja Nordanger, Aller Medier          

– Jeg mener landsstyret i større grad bør være representativt for bransjens mange forgreininger. Gravejournalistikken er viktig og samfunnsoppdraget essensielt for journalistikken, men ikke alle jobber som nyhetsjournalister.

Vi er mange som jobber med feature, underholdning, mat, inspirasjon, interiør, design, nyttestoff med mer.  Når jeg snakker med folk om NJ, i min del av bransjen, møter jeg ofte utsagn som: «de er jo bare til for avisfolka».

Nå vet jeg at det ikke er reelt, men det oppleves slik blant mine kolleger.                                                         

Jathushiga Bridget Rajah, frilanser

– Noe av det jeg frykter mest er at den økonomiske uroen i bransjen vår skal svekke den gode journalistikken og vår samfunnsoppgave. Det er min største motivasjon for å være tillitsvalgt: jeg har lyst til å jobbe for å gi journalistikken gode vilkår.

Jeg er også opptatt av midlertidighet og frilansernes situasjon siden jeg tilhører denne kategorien selv. Det har vært et tankekors for meg å innse hvor vanskelig det til tider kan være å stå for sine grunnleggende arbeidsrettigheter når man vet at det er noen som kan ta over jobben din når som helst.

Utover dette er jeg opptatt av at NJ skal rekruttere medlemmer for å sikre oss den forhandlingsposisjonen vi trenger i tiden fremover. 

Dennis Ravndal, VG

– Jeg har lyst til å sitte i NJs landsstyre fordi jeg vil være med å forme politikken vår i en krevende periode.

Mine viktigste kvalifikasjoner er en bred erfaring som tillitsvalgt, god kjennskap til organisasjonen og kunnskapen jeg har med meg fra strategisk arbeid i VG og Schibsted. 

Margrethe Håland Solheim, TV 2

– Først og fremst mener jeg dette kunne være en god mulighet til å løfte de problemstillingene jeg er opptatt av, og som jeg vet mange av våre unge medlemmer er svært opptatt av, opp på et nasjonalt nivå.

Jeg tenker da spesielt på midlertidighet og det å ha et bedre tilbud til unge medlemmer, noe vi bør tydeliggjøre gjennom et mer konkret rekrutteringsarbeid.

Ved å bedre arbeidsforholdene til de midlertidige, som også ofte er unge, mener jeg vi kan bidra til bedre arbeidsforhold i hele bransjen både i dag og for fremtiden.

Paal Svendsen, Utdanningsnytt

– Jeg har mye å bidra med og er tydelig i mine meninger. Jeg vil blant annet jobbe for en styrking av NJs medlemsorgan journalisten.no.

Jeg synes det er oppsiktsvekkende at landets største organisasjon for journalister har et medie som har måttet kutte så kraftig de siste årene. 

Henrik Ulrichsen, Tønsbergs Blad

– Jeg vil være med i landsstyret fordi færre folk, økt digitalisering og nye oppgaver gjør at det oppstår nye problemer og utfordringer NJ i dag ikke er godt nok rigget for å takle.

Et eksempel er felles desker bemannet med ansatte fra ulike mediehus.

Her oppstår det ulike utfordringer som kan svekke NJ på sikt dersom dette ikke tas tak i nå. Jeg jobber i en lokalavis og er genuint opptatt av de vilkår denne sentrale delen av pressen har. Jeg har lang og bred erfaring som tillitsvalgt.

Powered by Labrador CMS