NRK beklager flere innslag om Nicolai Tangen-ansettelsen

Skrev blant annet at hodejeger Harald Kringlebotn og Nicolai Tangen er venner. De hadde de ikke dekning for, skriver NRK i en beklagelse mandag.

Publisert

– Det skyldes nok litt upresist håndverk inne i sak og på desken. Vi har ikke vært presise nok, svarer etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK til Medier24 på spørsmål om hva som gikk galt.

På Dagsrevyen mandag 18. mai leste NRK opp en beklagelse til hodejeger Harald Kringlebotn i Russell Reynolds Associates. Den samme teksten ble lagt ut på NRK.no.

– Mistenkeliggjørende

Kanalen beklager at de har stilt spørsmål ved Kringlebotns habilitet i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet, uten tilstrekkelig grunnlag.

«NRK beklager at framstillingen og hovedvinklingen, som koblet Kringlebotns habilitet til representantskapets arbeid, ga et mistenkeliggjørende inntrykk av Kringlebotn og hodejegerfirmaets habilitet og oppdragsutførelse for Norges Bank som NRK ikke hadde grunnlag for», skriver NRK.

I tillegg beklager de at Kringlebotn ikke fikk mulighet til å kommentere opplysningene i forkant av reportasjene.

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK.
Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK.

Beklagelsen gjelder tre ulike innslag i NRKs sendinger 5. og 6. mai i tillegg til en artikkel på nett.

I denne artikkelen ble det lagt inn en rettelse 8. mai. Ti dager senere – 18. mai – endret kanalen også tittelen og ingressen.

Det har ikke lykkes Medier24 å få en kommentar fra Kringlebotn mandag kveld.

– Hadde ikke grunnlag

Kalbakk har bistått NRKs nyhetsavdeling i dialogen med Kringlebotn, og er den som svarer for beklagelsen.

– Hvorfor beklageer dere?

– Det er to hovedting. Det første er at Kringlebotn ikke fikk tilbud om samtidig imøtegåelse. Han ble kontaktet før den første nettsaken uten å ville svare på spørsmål, og så ble han dessverre ikke kontaktet før tv-saken senere. Det er en feil som er riktig å beklage.

– Og så koblet vi hans habilitet til representantskapets arbeid med ansettelsen av Tangen på en unødig mistenkeliggjørende måte. Vi mener at alle forhold rundt ansettelsen og relasjonen mellom ulike aktører er relevant og legitimt å omtale, men det var en kobling NRK ikke hadde grunnlag for. Det ble referert til at Tangen og Kringlebotn var venner, med bakgrunn i noe Tangen hadde sagt i Debatten, men de kjente hverandre fra oppveksten. Og det er noe annet.

– Hvorfor tok det så mange dager før dere beklaget?

– Kringlebotn tok kontakt om at han ikke hadde blitt kontaktet, og om feilene, og så har vi hatt en dialog med han om det. Dialogen mellom oss vil jeg ikke si noe om, annet enn at det har vært en grei dialog, og han har vært mest opptatt av å rette det som var feil.

Storm etter VG-avsløring

Det har den siste måneden stormet rundt påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, etter at VG avslørte Tangens «drømmeseminar» i USA, hvor han spanderte opphold for en rekke høytstående norske samfunnstopper.

Nylig kom Norges Banks representantskap med skarp kritikk av prosessen før Tangen ble ansatt, da de mente at bankens retningslinjer ikke er fulgt i forbindelse med ansettelsen.

Powered by Labrador CMS