Nav-saken har preget mediene denne høsten.
Nav-saken har preget mediene denne høsten.

Nav unngikk orientering til Riksadvokaten fordi trygdeskandalen kunne bli offentlig kjent

«Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet», står det i en e-post Bergens Tidende har fått innsyn i. – Her obstrueres innsyn, mener Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Publisert

Mandag skriver Bergens Tidende at Nav valgte å ikke sende Riksadvokaten en skriftlig orientering om trygdeskandalen, men heller orientere muntlig, for å unngå Riksadvokatens praktisering av «full offentlighet».

I en e-post fra 4. oktober som avisa har fått tilgang til, sendt fra ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV til Arbeids- og sosialdepartementet, står det blant annet: 

«Nav kontroll har laget utkast til brev til Riksadvokaten med en kort orientering om saken. Brevet ble gjennomgått i møte med Synne Spissøy og etter nærmere vurdering ser vi at det vil være hensiktsmessig at direktoratet tar kontakt med Riksadvokaten muntlig og avtaler et møte for å gjennomgå saken fremfor å sende brevet. Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet. Det skal avtales nærmere hvem som tar kontakt fra oss».

Fakta om Nav-saken

* Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.

* Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.

* Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe for disse.

* Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

* Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble kjent med saken i desember i fjor – og at den da gjaldt mindre alvorlige saker. Først i august skal departementet ha blitt klar over at saken var langt mer alvorlig, og at mange kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.

* Hauglie har nedsatt et eget ekspertutvalg som skal granske saken. I tillegg har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité iverksatt en gransking.

Kilde: NTB

Riksadvokaten ble ifølge avisa orientert om saken i et møte rundt to uker senere – den 16. oktober. 

Kontorsjef Liv Tove Espedal i Ytelsesavdelingen til NAV går i sitt svar til BT ikke inn på hva de mener med «full offentlighet», men skriver: 

«Mailen ble sendt på et tidspunkt da det ennå ikke var avklart om rettsanvendelsen var feil. I lys av sakens alvor så vi det som nødvendig med en avklaring av lovspørsmålet før det ble offentliggjort».

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, sier til BT at han mener det ser ut som et forsøk på å unngå innsynsbestemmelsene i offentlighetsloven.

– Det er sterkt kritikkverdig og vel så det. Det er jo en sak som har stor allmenn interesse. Her obstrueres innsyn ved at innsynsmulighetene vanskeliggjøres og forsinkes, sier Jensen til BT.

Riksadvokaten har ikke kommentert saken overfor BT. 

Powered by Labrador CMS