Arkivfoto: PFU 18. desember.
Arkivfoto: PFU 18. desember.

Motor gikk fri i PFU for omtale av bruktbilselger

Utvalget i PFU mener at Motor ikke har brutt god presseskikk.

Publisert

Utvalget mener at Motor ikke har brutt god presseskikk i en sak om en bruktbilselger.

Motor publiserte torsdag 2. april 2020 en artikkel med tittelen: «Får full runde i lagmannsretten: Bruktbilselger vant anke-kamp»

Artikkelen handlet om en bruktbilselger fra Fredrikstad vant frem med sine ankekrav, og får behandlet straffesaken mot seg på nytt i Borgarting lagmannsrett.

Innklager, den omtalte bruktbilselgeren, mener Motor driver «svært stigmatiserende journalistikk».

Innstillingen til PFU sier at Motor ikke har brutt god presseskikk.

– Jeg synes uttalelsen oppsummerer saken godt. Jeg synes korrigeringen er gjort på en ryddig måte. Når det gjelder begrepsbruk om skattesvik er dette nedfelt i lovverk, så jeg støtter innstillingen, sier Ellen Ophaug.

Innstillingen mener at rettelsen og beklagelsen som er gjort av Motor er tydelige både i den påklagde artikkelen og i en tidligere artikkel.

– Det vesentlige for meg er at denne artikkelen handler om at mannen vant frem i ankekrav og får behandlet saken på nytt. Fokus er ikke på hva han er dømt for, sånn sett er det en positiv artikkel, sier Anne Weider Aasen.

I innstillingen legges det vekt på at dommer skal refereres korrekt, men at det noen ganger blir gjort feil. Da sier innstillingen at det avgjørende er hvor graverende feilen er, og hvordan den blir korrigert.

– I denne konteksten så er ikke feilen av graverende art, mener Aasen.

«Innklager mener det er feil at han er dømt for omfattende skattesvik og at han i 2019 ble dømt på alle punkter. Klager påpeker at påtalemyndigheten frafalt seks av punktene under rettsforhandlingene og at Tingretten frifant ham på to av posten».

Motor mener de ikke har brutt god presseskikk. Likevel så bestrider de ikke at Motor kom med feil opplysninger i den påklagde artikkelen.

Redaksjonen forteller at feilen ble rettet raskt, med nytt første avsnitt i brødteksten om feilen i begge artikler, etter at de mottok PFU-klagen.

Motor tilbakeviser å ha blitt kontaktet før PFU-klagen ble mottatt, slik innklager anfører.

Powered by Labrador CMS