Skepsis til om regjeringen får godkjent nullmomsen i ESA

Medieforskere tviler, men regjeringen er optimistisk.

Publisert Sist oppdatert

Bergen/Oslo (NTB-Johan Falnes): Kulturminister Thorhild Widvey (H) vil ha nullmoms for nyheter på både nett og papir. Men ESA kan sette en stopper for planene.

Det var VG som hadde nyheten om at regjeringen går inn for nullmoms også for digitale medier.

– Vi går nå til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA med et forslag om nullsats på moms på all brukerbetaling av nyheter og aktualitetsstoff, uavhengig av hvor de publiseres, sier Widvey til avisa.

Men ESA kan ende med å si nei, advarer eksperter.

– Det fins ingen åpenbare presedenser i EU-systemet som tyder på at dette skal gå igjennom, sier medieforsker Terje Colbjørnsen.

Krever omfortolkning

Hvis det norske initiativet skal få grønt lys, må momsreglementet endres eller omfortolkes, mener Colbjørnsen, som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Papiraviser regnes som produkter, mens nettaviser regnes som tjenester. Og det ligger fast i EUs momsreglement at tjenester er momsbelagt, mens produkter kan få momsfritak, forklarer han.

Men det fins også støtte i EU-systemet for en omfortolkning av reglene, og det er klare ambisjoner innad i EU om å revidere hele momsregulativet, også med tanke på likebehandling av trykte og digitale formater, tilføyer forskeren.

– Hvordan ESA vil vurdere dette initiativet fra Norge, vet jeg ikke. Det kan også ha noe å gjøre med Norges status som utenforland i EU-sammenheng, sier Colbjørnsen til NTB.

«Usannsynlig»

Tanja Storsul er leder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Hun satt i sin tid i Mediestøtteutvalget, som i 2010 leverte en stor rapport om økonomisk støtte til mediene. Den gang mente eksperter på EØS-rett at det var usannsynlig at ESA ville godkjenne nullmoms, forteller hun.

– I utgangspunktet er skatt og moms ikke en del av EØS-avtalen. Men fritak fra skatt og moms regnes som næringsstøtte, og næringsstøtte er konkurransevridende og dermed en del av EØS-avtalen likevel. I EU er det lite gehør for å innføre nye nullmomssatser, og det har også vært sterk motstand mot å redusere momssatsene på enkeltprodukter, sier Storsul til NTB.

– Men hvis Kulturdepartementet har funnet at dette er endret, er det veldig gledelig. Det betyr at de tror de har en god sak og kan argumentere godt for det, tilføyer hun.

Tror på ja

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til VG at brevet til ESA bli sendt om kort tid. Et nytt møte med ESA er avtalt til slutten av mai.

– Vi tror det er mulig å få den godkjent i ESA, sier Jensen.

Papiraviser har vært fritatt for moms siden 1970, men når mediene publiserer nyheter på nett, må de kreve inn 25 prosent moms av brukerbetalingen. Fritaket gjør at staten taper momsinntekter tilsvarende 1,5 milliarder kroner i året.

Mediene mener staten ikke vil tape ytterligere momsinntekter dersom også digitalt salg av nyheter blir momsfritt, fordi avisenes opplag faller i takt med økt nettlesing av nyheter.

– Mediene står midt oppe i tøff konkurranse fra utlandet, og regjeringen ønsker å hjelpe dem i denne omstillingen. Nå legger vi til rette for at nullmoms blir hovedregelen for all nyhetsformidling, uavhengig av hvordan nyhetene publiseres – på nett, TV eller radio, sier kulturministeren.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS