Leder av momsutvalget, Vibeke Madsen. Her fra da hun var leder av VIRKE.
Leder av momsutvalget, Vibeke Madsen. Her fra da hun var leder av VIRKE.

Sjokkmelding fra utvalg:

Vil vrake medienes null­moms etter 50 år: Sparer staten milliarder ved å moms­legge journalistikk

Ekspertutvalg vil skrote dagens særordning for mediene og erstatte med én felles merverdiavgiftssats for alle.

Publisert

Et offentlig oppnevnt momsutvalg, ledet av tidligere Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen, leverte onsdag sin innstilling til finansminister Siv Jensen (Frp).

Der kom det også en sjokkbeskjed til norske medier: 

Utvalget foreslår nemlig å kutte nullmomsen og innføre en felles sats på 25 prosent – og med 12 prosent i en overgangsfase.

I 1970 ble det i Norge vedtatt at omsetning av aviser, tidsskrifter og bøker skulle fritas for merverdiavgift. Ekspertutvalget mener derimot at det er en ordning det må bli slutt på.

– Vi foreslår å avvikle de reduserte satsene og 0-satsene og få en felles merverdiavgiftssats, forteller Madsen.

Vil skrote 50 år gammel særordning

Ekspertgruppen har hatt som oppdrag å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.

Forslaget skal sørge for 25 milliarder kroner i økte inntekter for staten totalt for alle næringer.

Når det gjelder mediene, så er de økte inntektene for staten anslått til å være 4,3 milliarder målt i 2019-krona, justert for andre kompensasjonsordninger.

Årsaken til at norske medier fikk nullmoms på 70-tallet var begrunnet med: 

«I et lite språksamfunn som det norske er sterke grunner for at det trykte ord skal være fritatt for den omkostningsbelastning som en avgift vil bety for den trykte publikasjon».

Og:

«En eventuell avgiftsplikt kan virke hemmende for en fri opinionsdannelse og at kulturelle hensyn vil bli skadelidende».

NOU-utvalget mener derimot at momsfritaket for bøker, nyhetstjenester og tidsskrift ikke er et målrettet virkemiddel for å oppnå medie- og litteraturpolitiske mål.

Videre mener utvalget at dagens ordning er urettferdig ved at utgavene som «selger mest og trenger minst, får mest».

Vil heller styrke produksjonstilskuddet

Madsen-utvalget har hentet ut tallmateriale fra Medietilsynet og legger samtidig vekt på at mediene selv har hatt et ønske om en armlengdes avstand. De konkluderer derfor med følgende:

«Dersom det for eksempel er ønskelig å bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier vil det være mer effektivt å gi støtte i form av økt produksjonstilskudd, enn gjennom merverdiavgiftssystemet».

Anslag som ekspertutvalget har fått fra Medietilsynet viser at dersom man skal kompensere alle bedrifter som i dag får produksjonsstøtte, for avgiftsøkningen som full merverdiavgift vil innebære, så vil det koste om lag 300 mill. 2019-kroner.

Ekspertutvalget har bestått av:

  • Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke
  • Vidar Christiansen, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI
Finansminister Siv Jensen (Frp).
Finansminister Siv Jensen (Frp).

Har ikke tatt stilling til forslagene

Finansminister Siv Jensen (Frp) uttalte under framleggelsen av rapporten onsdag at de justerer momsen jevnlig.

– Senest i går foreslo regjeringen nullsats for elektroniske tidsskrifter og bøker. Samtidig er det fra tid til annen tid nødvendig å se på helheten i systemet. I regjeringsplattformen sa vi at vi ønsker å ta en gjennomgang av merverdiavgiftssystemet. Derfor oppnevnte vi dette utvalget for å se om det er mulig å gjennomføre den på en enklere måte – og med færre satser, sa hun.

Der understrekte hun samtidig at regjeringen ikke har tatt stilling til forslagene.

– Jeg ønsker likevel å understreke at denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest, og jeg er opptatt av å støtte opp om de hensyn som ligger bak både lav og 0-satser i dag, sa Jensen, ifølge NTB.

– Jeg ser derfor ikke for meg at regjeringen vil foreslå å fjerne alle lav- og 0-momssatser slik utvalget foreslår, la hun til.

  • For ordens skyld: Undertegnede journalist har nylig skrevet en kommentar om nullmoms til fagpressen. Den kan du lese her.
Powered by Labrador CMS