Fra i dag er det nullmoms på nett. Men bare for abonnement - ikke for salg av enkeltartikler

Myndighetene lyttet ikke til bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært mye jubel for den etterlengtede nullmomsen, som fra i dag gjelder også for elektroniske nyhetstjenester.

Men jubelen har hatt noen skår i gleden:

  • Det ene er avgrensingen opp mot nisjemedier. Regjeringen har holdt fast på at det skal gjelde tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Det vil si at fagpresse og nisjemedier etter alt å dømme fortsatt må ilegge moms på sine digitale abonnement.
  • Det andre er avgrensingen opp mot abonnement og enkeltartikler. For noen uker siden skrev Medier24 at skattemyndighetene foreslo at enkeltartikler ikke ville omfattes av nullmomsen.

Og i det endelige vedtaket som ble gjort for kort tid side, slo regjeringen fast at fritaket ikke gjelder for omsetning av enkeltartikler.

Regjeringen lyttet dermed ikke til en samlet mediebransje, der de fleste bransjeorganisasjoner og konsern i sine høringsuttalelser advarte mot nettopp dette.

Mediebedriftenes Landsforening formulerte det slik:

Nye bruksmønstre innebærer at en del av publikum i større grad enn tidligere etterspør enkeltartikler/nyhetsinnslag. Dersom disse ikke blir omfattet av fritaket vil det være til hinder for å lage gode og bærekraftige tilbud for denne gruppen.

Fagforeningen Norsk Journalistlag var for en gang skyld såre enig med arbeidsgiverorganisasjonen, og skrev i sin uttalelse:

Det samme mener vi gjelder forslagene om at oppsplittede medier skal vurderes isolert, og at omsetningen av enkeltartikler vil falle utenfor fritaksordningen. Dette er lite fremtidsrettete forslag. Utviklingen går nettopp i retning av personifisert og distribuert redaksjonelt stoff, som blant annet gir nye muligheter for samarbeid med for eksempel sosiale medier. Det gjør at vi løpet av kort kan stå overfor et helt annet mønster med mye mer enkeltsalg av artikler utenom mediehusenes egne plattformer. Det rettslige rammeverket må følge denne teknologiske utviklingen og publikums nye medievaner.

Medier24 følger opp denne saken framover!

Powered by Labrador CMS