Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen.
Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen.

iTromsø felt i PFU for #metoo-saker om Fpu-nestleder

Utvalget mener iTromsø har brutt punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, men at det var presseetisk innenfor å identifisere han.

Publisert

Tirsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg tre klager fra tidligere Fpu-nestleder Kristian Eilertsen, som ble identifisert i forbindelse med anklager om seksuell trakassering. 

Han har klaget inn avisene iTromsø, Harstad Tidende og Dagsavisen, blant annet for å ha identifisert han. 

Først ut var klagen mot iTromsø, ettersom de var først ute med å identifisere den tidligere nestlederen. 

– Da konkluderer vi med brudd på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

PFU konkluderte med at avisen har brutt punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder» (M24s utheving). 

I sin uttalelse skriver PFU: 

«Utvalget påpeker at klagers syn ikke kom fram i enkelte av artiklene, til tross for at beskyldningene og angrepene mot ham var svært sterke. PFU mener avisen kunne ha vist til klagers tidligere svar i disse tilfellene, for å sikre kildebredden, jf. punkt 3.2». 

Det gjelder de fire artiklene hvor det kun er gjengitt at de har gjort flere forsøk med å få kontakt med Eilertsen, hvor hans tilsvar ikke er direkte referert. 

– For konstaterende

 – Selv om han er en ung person, så er han ingen hvemsomhelst. Han er tidligere leder av Troms FpU, nestleder i FpU og tidligere trainee i stortingsgruppa til Frp. Så selv om det er tøft med identifisering, så mener jeg at mediene var i sin fulle rett til å identifisere, sa Anne Weider Aasen og fortsatte: 

– Men siden det er alvorlige påstander, er det viktig at kontradiksjonen kom fram i alle saker, sa hun. 

Videre diskuterte utvalget en kommentarartikkel fra avisas redaktør: 

– Når det kommer til meningsartikkelen reagerer jeg også på den, sa Liv Ekeberg. 

Meningsartikkelen er en kommentar, som også Eilertsen har reagert kraftig på. Han mener de slår fast at han har gjort det han anklages for, mens iTromsø viser til at han har fått svare på anklagene. 

I kommentaren det reageres på står det: «Gjennom iTromsøs avsløring av diverse tilfeller av trakassering og seksuell trakassering fra FpUs nestleder Kristian Eilertsen, har det kommet fram at han med berøringer og ord kom med tilnærmelser overfor et medlem i FpU i 2014 og 2015, da jenta var 13 og Eilertsen 20 år». 

– Hvis vi er opptatt av at hans tilsvar skal komme fram i alle artikler, så mener jeg at det ikke er tilstrekkelig å lenke, sa Nina Fjeldheim og la til: 

– Jeg er enig i at vi kan reagere på den konstaterende språkbruken, den kunne med fordel vært litt rundere. 

Identifiseringstidspunkt? 

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen understreket at han savnet dokumentasjon fra iTromsø på hvor mange ganger de har forsøkt å ta kontakt med Eilertsen og hvorvidt de faktiske påstandene er forelagt Eilertsen. 

– Det mangler dokumentasjon fra mediet på hvilke påstander de har forelagt han, og det savner jeg i forbindelse med vår videre behandling, sa Johnsen. 

Han viste videre til at det gjør det krevende å ta stilling til hvorvidt retten til samtidig imøtegåelse er oppfylt eller ikke. 

Kildebredde

Bjøntegård pekte på sin side på at han savner at iTromsø har gått til andre kilder, i et forsøk på å få dokumentert hva saken faktisk dreier seg om. 

Han stusser også på tidspunktet for identifisering, hvor iTromsø identifiserer før organisasjonsutvalget i Frp har konkludert. 

– Jeg synes noe av dette er vanskelig, og det handler om identifiseringstidspunkt. Jeg synes det er vanskelig å si, helt uten videre, at det er greit å identifisere før organisasjonsutvalget konkluderer og gir sin kritikk. Jeg synes det er et tidlig tidspunkt å identifisere en så ung person, sa Bjøntegård og viste til at han mener det er enklere etter at organisasjonsutvalget konkluderte. 

Ekeberg mener det er krevende saker å skrive om, og viser at det gjør det ekstra krevende ettersom det ofte er saker som ikke har blitt prøvd i rettsvesenet. 

– Så lenge du bruker Fpu-topp og det omtales av medier i Tromsø, så blir det nesten håpløst å anonymisere. Jeg mener «å være bare 23 år», slik han trekker fram, ikke er et gyldig argument, men avisen må være ekstremt oppmerksom på sin ordbruk i omtalen av slike saker, sa Ekeberg. 

– Ikke være mikrofonstativ

Kristin Taraldsrud Hoff mener det er et vanskelig prinsipielt spørsmål her: 

– Min innvending er rent prinsipiell: Man må sikre seg for at man som redaksjon ikke er mikrofonstativ for noen med en annen agenda, sa Hoff. 

Weider Aasen var klar på at hun mener identifiseringen ikke er et presseetisk brudd. 

– Alle kilders motivasjon for å ta kontakt med et medie, vil jo ha en form for agenda. At det her er to ulike fløyer i et politisk parti, det tror jeg redaksjonen er klar over. Jeg mener helt klart at det må være mulig å identifisere, også så tidlig, uten at det er et presseetisk brudd, sa Anne Weider Aasen. 

Johnsen fortsatte: 

– Jeg mener likevel at gitt hans verv og situasjonen mener jeg det ikke er et presseetisk brudd å identifisere, sa Johnsen. 

Dette er saken: 

Utvalget oppsummerer saken på denne måten, hvor totalt 9 iTromsø-artikler er klaget inn for brudd på god presseskikk: 

«Klagen gjelder flere artikler i iTromsø om en politiker fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) som var anklaget for seksuell trakassering. Mannen ble navngitt i artiklene» og videre:«Han mener det har vært umulig å forsvare seg mot den kritiske omtalen og at det ikke var berettiget å identifisere ham. Klager påpeker at det er forhold som strekker seg tilbake i tid, og han mener verken hans rolle eller de påståtte handlingene kan forsvare identifiseringen. Videre mener klager at iTromsø ikke ga ham tilstrekkelig samtidig imøtegåelse. Klager opplyser at han kategorisk har avvist påstandene om seksuell trakassering, og han mener det burde kommet fram i alle publiseringene. Klager mener iTromsø har fungert som et mikronstativ for varslerne og at avisen ikke har tatt hensyn til sentral informasjon som han har gitt redaksjonen. Videre mener klager at iTromsø har vært omtankeløs, og at avisen burde opplyst at en av journalistene som har dekket saken, har bakgrunn fra AUF og Arbeiderpartiet», skriver PFU som sin oppsummering av saken. 

I sitt tilsvar sa iTromsø at de avviser brudd på god presseskikk og men skriver videre:

«Eilertsen henviser i sin klage spesifikt til artikkelen «Varslere føler seg dårlig behandlet», der en av beskyldningene mot han kort gjenfortelles. iTromsø prøvde gjennom hele denne dagen fram til deadline å kontakte Eilertsen en rekke ganger på ulike måter, uten at han besvarte våre henvendelser, slik vi faktisk også skriver to ganger i sakene. Vi kan imidlertid være enig med Eilertsen i at vi godt kunne ha skrevet at Eilertsen tidligere overfor iTromsø har benektet å ha gjort noe av det han anklages for». 

Powered by Labrador CMS