Skal behandles: 

Avgått FpU-nestleder klaget aviser til PFU etter #MeToo-dekning

Neste uke skal sakene mot Dagsavisen, Harstad Tidende og iTromsø behandles i PFU.

Publisert

Den tidligere Fpu-nestlederen Kristian Eilertsen har klaget en rekke medier inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk, i sin dekning av anklager om seksuell trakassering mot nettopp Eilertsen.  

På neste ukes PFU-møte skal han klage mot Harstad Tidende, iTromsø og Dagsavisen behandles. 

I sakspapirene kommer det fram at han mener Harstad Tidende og iTromsø, som har stoffutveksling, har brutt på seks punkter i Vær Varsom-plakaten, i publiseringen av til sammen ni ulike artikler om han:

 • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
 • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde 
 • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke 
 • Punkt 4.4, om dekning for titler etc. 
 • Punkt 4.7, om identifisering 
 • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

Da klagene først ble kjent sa han til Nettavisen at han ikke ønsket å si noe før PFU var ferdig med sin behandling av sakene.

– Jeg ønsker ikke å prosedere, spekulere eller kommentere noe som helst på forhånd i mediene, men avventer PFUs behandling, sa han til Nettavisen da. 

Eilertsen klaget også inn VG til PFU, men VG og Eilertsen har inngått en såkalt «minnelig løsning» - altså har partene blitt enige uten at utvalget behandler saken.

Mener han ikke burde vært identifisert

I klagen, som er gjengitt i sakspapirene til PFU-møtet, skriver han: 

«Skal man skrive like mye og like «hardt og brutalt» om en 23 år gammel ungdomstillitsvalgt, der påstandene er tre til fem år gamle, som man gjør om en mangeårig, tidligere statsråd og nestleder i Norges største parti?». 

Han mener det er en rekke brudd på god presseskikk, men trekker fram identifiseringen av han ved navn som det han mener er grovest.

«Dette opplever jeg som det klareste og groveste bruddet på god presseskikk. (…) Jeg mener avisene kunne ha skrevet sakene uten å identifisere meg. Jeg er anklaget for forhold som strekker seg langt bak i tid. Jeg mener også at hverken min rolle eller påståtte handlinger forsvarer identifisering.»

Avviser brudd på god presseskikk

ITromsø avviser brudd på god presseskikk, og viser til at de mener offentligheten har et berettiget informasjonsbehov her. 

I sitt tilsvar skriver de:

«Eilertsen satt som første nestformann i landets tredje største ungdomsparti og var en av landets mest fremtredende nasjonale ‘ungdomspolitikere’. Han har tidligere flere års fartstid som leder av Troms FpU, har vært trainee ved Frps stortingsgruppe og er en erfaren og betrodd partipolitiker. Han er en person man må anta besitter betydelig politisk makt og innflytelse i partiet».

Videre viser de til at han også er folkevalgt i  Harstad kommune og Troms fylkesting, og at vervene som folkevalgt også har vært viktige for vurderingene som har blitt gjort. 

I sitt tilsvar sier Harstad Tidende, som har stoffutveksling med iTromsø, skriver de at også de mener det er et berettiget informasjonsbehov og understreker at de har gjort egne redaksjonelle vurderinger hele veien, ikke kun lent seg på iTromsø. 

«Når det kommer gjentatte varsler om seksuell trakassering mot en så sentral og betrodd politiker, foreligger det et berettiget informasjonsbehov, ifølge HT. Sik HT ser det, var det også vanskelig å anonymisere klager all den tid partitilhørighet også ble sett på som relevant informasjon av avisen», skriver de. 

Klager på to Dagsavisen-saker

Klagen mot Dagsavisen er knyttet til to saker: En kommentarartikkel med tittelen «Overgrepskultur» og en magasinartikkel med navn «Det politiske uåret». 

Eilertsen mener Dagsavisen har brutt følgende fem punkter i VVP: 

 • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde 
 • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke 
 • Punkt 4.4, om dekning for titler etc. 
 • Punkt 4.7, om identifisering 
 • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

I sin klage skriver Eilertsen følgende om kommentaren «Overgrepskultur»:

«Jeg har ikke vært anklaget for noen overgrep, og flere er sitert på at jeg ikke har utsatt dem for noen overgrep. Hvordan kan det da være en saklig sammenheng mellom overskriften og innholdet i teksten med de faktiske forhold?».

Han skriver videre at han mener Dagsavisen heller ikke burde identifisert han ved navn.

I sitt tilsvar skriver Dagsavisen at de identifiserte på et tidspunkt der han allerede var omtalt ved navn i en rekke medier: 

«Det er kjent og dokumentert at Frps organisasjonsutvalg ga Eilertsen en kraftig advarsel og konkluderte med at han hadde brutt partiets etiske retningslinjer. I denne sammenheng har Eilertsen vært identifisert av en rekke medier, og han har også fått sjansen til å beklage eller imøtegå påstander en rekke ganger. Dette har skjedd internt i partiet, i flere medier der Eilertsen har vært identifisert, i et eget signert blogginnlegg som ble trykket i Harstad Tidende og også fra scenen under Medieleder 2018-konferansen i Bergen. Således kan ikke identifisering i Dagsavisen i etterkant av alt dette sies å ha gitt noen merbelastning», skriver de i sitt tilsvar. 

Sakene behandles i Pressens Faglige Utvalg tirsdag neste uke. 

Powered by Labrador CMS