Fra Mentor Mediers generalforsamling mandag ettermiddag. I midten konsernsjef Per Magne Tveiten (t.v) og styreleder Tomas Brunegård.
Fra Mentor Mediers generalforsamling mandag ettermiddag. I midten konsernsjef Per Magne Tveiten (t.v) og styreleder Tomas Brunegård.

Konsernsjefen redegjorde om Vårt Land-sparking: - Dette var ingen hastig beslutning, men konsekvens av en langvarig prosess

Samarbeidet i Mentor Medier var så dårlig at Vårt Land ikke vedtok budsjett for 2018 før mars samme år, ifølge konsernsjef Per Magne Tveiten. Men både han og styreleder får skarp kritikk i generalforsamlingen.

Publisert

 

Etter lange køer kunne omsider den ekstraordinære generalforsamlingen i Mentor Medier AS starte mandag ettermiddag, med opp mot 200 deltakere i salen på Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon er blant aksjonærene i Mentor Medier som har frontet mistillitsforslaget mot Vårt Land. Til høyre stiftelsens styreleder Silje Kvamme Bjørndal.
Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon er blant aksjonærene i Mentor Medier som har frontet mistillitsforslaget mot Vårt Land. Til høyre stiftelsens styreleder Silje Kvamme Bjørndal.

Disse var samlet for å vurdere et mistillitsforslag til styreleder Tomas Brunegård, i kjølvannet av konflikten rundt Vårt Land - som endte med at publisher Åshild Mathisen fikk sparken.

Generalforsamlingen vedtok ved åpning at pressen fikk være til stede, med noen restriksjoner om lyd, foto og video. 

Og gikk deretter i gang med redegjørelsene i forkant av votering over mistillitsforslaget. De kom fra styreleder Tomas Brunegård, konsernsjef Per Magne Tveiten og advokat Svein Haaland deltok. Om de samme forhold som mistillitsforslaget var begrunnet i:

Oppsigelsen av Åshild Mathisen, prosessen som ledet til denne - samt behandlingen av en varslingssak mot konsernsjef Per Magne Tveiten.

Mens mange kritikere har brukt mye spalteplass de siste ukene, var dette i praksis første gang styreleder og konsernsjefen uttalte seg utførlig om prosessen. 

 

Orienterte om samarbeidsproblemer

Tveiten var sist ute av de tre, og redegjorde primært for det som førte til den omstridte oppsigelsen av Mathisen. Han redegjorde for langvarige samarbeidsproblelemer mellom konsernet og avisen, mellom seg selv og sjefredaktøren. 

Som tidligere kjent ble det i redegjørelsen klart at dette blant annet handlet om digital utvikling, men også generell styring av selskapet.

- Det ble opplevd at Mathisen motarbeidet samarbeidet i konsernet, knyttet til felles digital infrastruktur, sa Tveiten.

Han understreket at Vårt Land er viktig for konsernet, som har til vedtektsfestet formål å drive avisen. Samtidig mener konsernsjefen det er viktig for både Vårt Land og resten av konsernet å stå sterkere digitalt - og å utvikle viktige felles løsninger for å lykkes framover.

 

- Svært kritikkverdig

Ifølge Tveiten handlet konflikten etterhvert også om generell styring av selskapet. Han beskrev det slik:

- Jeg ble stadig mindre informert av Åshild Mathisen om sentrale forhold, til tross for vedtatte retningslinjer. Jeg kan ikke akseptere at en virksomhetsleder velger andre måter for samarbeid og styring som er vedtatt, sa konsernsjefen.

- I en periode fra november 2017 kommuniserte Mathisen til Mentor Medier via advokat. Det var ikke styremøter fra november til februar. Vårt Lands budsjett for 2018 fikk vi ikke vedtatt før mars i år, uttalte Tveiten.

I mellomtiden hadde både lederutviklingsprosesser stoppet opp, organisasjonsspsykologer vært inne i ledergruppa.

Dette etter at styret hadde behandlet en varslingssak mot konsernsjefen - med påstander om trakassering av nettopp Mathisen.

Så eskalerte konflikten som kjent 15. mars til offentligheten, da Vårt Land-sjefen innkalte til allmøte for å fortelle at hun ikke hadde tillit fra konsernsjef Tveiten. Dette kommenterte han slik: 

- Hun valgte å dele bruddstykker av fortrolig informasjon fra samtaler og prosesser, som vi skulle behandle på styremøte en uke senere. Det mente jeg var svært kritikkverdig. Og preget naturlig nok den neste uken, sa han.

 

- Avtalt sluttvederlag

Torsdag 22. mars orienterte konsernsjef Tveiten styret i Mentor Medier at han ville gå til oppsigelse av Vårt Lands sjefredaktør Åshild Mathisen. Fredag 23. mars ble den effektuert.

Tveiten omtalte det slik: 

- Jeg fant det riktig å avslutte arbeidsforholdet. Dette var ingen hastig beslutning, men en konsekvens av en langvarig prosess.

- Hvorfor haster det, har jeg fått spørsmål om. Jeg kan forstå det, ut fra hva som har vært kjent. Men dette var altså ikke noe som ble gjort i hast, sa Tveiten.

Han redegjorde også for sluttvederlaget på 12 måneders lønn, og viste til at det var avtalt allerede i ansettelseskontrakten - altså var dette ikke et punkt til forhandling.

 

Beklaget vidersending

Forut for konsernsjef Tveitens redegjørelse kom det orienteringer fra styreleder Tomas Brunegård og advokat Svein Haaland. Styreleder Brunegård orienterte også om samarbeidsproblemene, men i stor grad snakket begge to om den mye omtalte varslingssaken mot konsernsjefen. 

Styreleder Brunegård fikk i oktober 2017 et varsel mot konsernsjef Per Magne Tveiten, med påstander om mobbing og trakassering av Vårt Land-sjef Åshild Mathisen. Varselet kom fra kommersiell direktør og innovasjonsredaktør Ingrid Erøy Fagervik i Vårt Land.

Brunegård har fått skarp kritikk for at han umiddelbart sendte e-posten videre til konsernsjefen selv - noe han beklaget overfor generalforsamlingen.

- Jeg misforstod ordet varsel, som betyr noe annet på svensk. Det beklaget jeg umiddelbart overfor både varsler og styret, uttalte Brunegård.

Fullt hus på generalforsamling.
Fullt hus på generalforsamling.

Den formelle behandlingen av den delen av varselet som gjaldt Tveiten ble avgjort allerede i november 2017, hvor styret kom fram til at det ikke var grunnlag for påstandene.

Varselet gjaldt også andre forhold og samarbeidsproblemene, og preget styrets arbeid i flere måneder, sa Brunegård. Fram til våren 2018, da konflikten altså eskalerte ytterligere.

Og varslersaken kan komme tilbake igjen: Advokat Haaland orienterte om at man nå har bedt om en ekstern juridisk vurdering, for å få rede på om man har gjort noe galt i behandlingen.

 

Avviste enstemmighet

En rekke aksjonærer og andre talere som representerte aksjeeiere tok under debatten også til orde for skarp kritikk mot både konsernsjef Per Magne Tveiten og styreleder Tomas Brunegård.

Styremedlemmene Jens Barland og Anne Helen Hansen i Mentor Mediers konsernstyre var blant disse - og ville nyansere bildet av at styret var så enige og enstemmige.

- Mye av informasjonen ute i offentligheten stemmer rett og slett ikke med virkeligheten, uttalte Barland.

Blant de skarpe kritikerne var også en rekke ansatte i Vårt Land, som enten selv eier aksjer eller representerte andre. Klubbleder Ane Bamle Tjellaug var blant dem. Hun mente behandlingen av varslingssaken var sterk kritikkverdig, og meddelte generalforsamlingen at de NJ-ansatte støtter mistillitsforslaget: 

- Vi har ikke tillit til styreleder Tomas Brunegård, sa hun.

  • Debatten pågår utover mandag ettermiddag. Medier24 kommer tilbake med mer fra den omfangsrike debatten og ikke minst konklusjon mandag kveld.

  

- Per Magne Tveiten hadde en sterk personlig interesse i å sparke Åshild Mathisen

Tidligere sjefredaktør og direktør Åshild Mathisen var ikke til stede på generalforsamlingen, men var indirekte representert gjennom sin advokat Kari Breirem - som representerte en aksjonær i generalforsamlingen.

Hun tok i diskusjonen kraftig til motmæle mot redegjørelsene fra styreleder og konsernsjef:

- Varselet er ikke på noen måte løst, sa advokaten.

Hun imøtegikk også kritikken om at Mathisen orienterte sine ansatte om mistilliten:

- Hvorfor gjorde hun det? Hun hadde nettopp fått beskjed fra Per Magne Tveiten om at hun ikke hadde tillit, og da var det naturlig å orientere sine ansatte, sa Breirem.

Advokaten stilte også spørsmålstegn ved oppsigelsen, som formelt ble vedtatt av styret i Vårt Land AS - hvor konsernsjef Per Magne Tveiten er styreleder og konserndirektør Ole-Jacob Mosvold styremedlem.

- Etter varslingssaken kan man si at konsernsjef Tveiten hadde sterk personlig interesse av å sparke Åshild Mathisen. Det hadde også Ole-Jacob Mosvold, som hadde signert et opprom om samarbeidsproblemene, sa Breirem.

 

Powered by Labrador CMS