Lang kø på vei inn til generalforsamlingen.
Lang kø på vei inn til generalforsamlingen.

Folk har gått mann av huse for å diskutere mistillit: Kul på veggen og lang kø til Mentor Mediers generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal ta stilling til mistillitsforslaget fra en gruppe aksjonærer. Møtestart blir etter alt å dømme kraftig forsinket.

Publisert

LES OGSÅ - oppdaterte saker mandag kveld: 

Styreleder Tomas Brunegård i Mentor Medier AS.
Styreleder Tomas Brunegård i Mentor Medier AS.

 

Mandag klokken 15 er det duket for ekstraordinær­ ­generalforsamling i Mentor Medier, konsernet som eier avisen Vårt Land.

Her skal eierne ta stilling til et mistillitsforslag mot styreleder Tomas Brunegård som følge av striden i den kristne dagsavisen. Bakgrunnen er prosessen rundt oppsigelsen av sjefredaktør Åshild Mathisen.

Mistilliten er i hovedsak begrunnet i to forhold: Misnøye med oppsigelsen av sjefredaktør Mathisen, men også behandlingen av en varslingssak mot konsernsjef Per Magne Tveiten. Varsleren var Mathisens kollega, innovasjonsredaktør og kommersiell direktør Ingrid Erøy Fagervik. 

Aksjonærgruppen bak mistillitserklæringen består av selskapene Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon (eierandel på 5,58 prosent), Opplysningsvesenets fond (3,62 prosent), redaksjonsklubben i Vårt Land (2,2 prosent), Normisjon (1,99 prosent) og Diakonhjemmet (1,54 prosent).

Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon er blant aksjonærene i Mentor Medier som har frontet mistillitsforslaget mot Vårt Land. Til høyre stiftelsens styreleder Silje Kvamme Bjørndal.
Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon er blant aksjonærene i Mentor Medier som har frontet mistillitsforslaget mot Vårt Land. Til høyre stiftelsens styreleder Silje Kvamme Bjørndal.

Men langt flere har åpenbart funnet veien til generalforsamlingen: Mandag ettermiddag var det kø hele trappa opp til andre etasje på Håndverkeren konferansesenter - og trolig langt flere deltakere enn forventet. 

Da klokka var ti over tre var det fortsatt lang kø og mange som ventet på å registrere seg. 

Hvorvidt pressen får følge møtet, var først uklart. Men møtet vedtok at pressen fikk være til stede - med noen forbehold: Ingen lydopptak eller videoopptak, og begrensinger på fotografering.

På sakskartet til møtet står én sak til behandling - det nevnte mistillitsforslaget fra aksjonærgruppen. Det lyder som følger: 

Ut fra hva som i media og via andre kanaler har fremkommet knyttet til prosessen som ledet frem til oppsigelse av Vårt Lands sjefredaktør 23.03.2018, og det som har skjedd siden dette, er det grunnlag for å stille spørsmål rundt de vurderinger som er foretatt av styret i Mentor Medier AS. Som eiere har vi bedt om ekstraordinær generalforsamling for å få nødvendig informasjon og ut fra det trekke de slutninger som er naturlig i forhold til vurdering av vår tillit til styret og dets leder. Vi er kritiske til at ekstraordinær generalforsamling ble lagt på sist mulige tidspunkt i forhold til aksjelovens bestemmelser, og at styret i Vårt Land AS fant det nødvendig å gå til oppsigelse før eierne hadde fått den informasjon som er ønsket. Det som for oss er kjent rundt varselsaken gir også grunnlag for stor bekymring.

Vedtak: Med bakgrunn i det overnevnte og i særdeleshet styreleders håndtering av varselsaken finner vi grunn til å uttrykke sterk mistillit mot Mentor Medier AS’ styreleder Tomas Brunegård.
  • Saken blir oppdatert!
Powered by Labrador CMS