Flere kjøper abonnement på medier under koronakrisen

En større andel har begynt å abonnere på en avis, TV-kanal eller strømmetjeneste i forbindelse med koronakrisen enn andelen som har sagt opp et abonnement, viser ny undersøkelse.

Publisert

13 prosent har startet, eller vurderer å starte, minst ett medieabonnement i forbindelse med korona-utbruddet.

Åtte prosent har startet et nytt abonnement på avis, tv eller strømmetjenester, mens sju prosent vurderer et nytt abonnement.

Det viser en undersøkelse fra Medietilsynet.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Videre viser tallene at ti prosent har sagt opp, eller vurderer å si opp, minst ett medieabonnement i forbindelse med korona-utbruddet. Fem prosent har sagt opp minst et abonnement, mens seks prosent vurderer oppsigelse.

– I en krisesituasjon har mediene en svært viktig rolle, både når det gjelder å formidle viktig informasjon, få fram ulike syn og stille kritiske spørsmål. Når vår undersøkelse viser at flere har startet enn sagt opp et medieabonnement i forbindelse med korona-krisen, underbygger det medienes betydning i en slik situasjon, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.  

Fire prosent svarer at de har startet et avisabonnement, og tilsvarende andel har startet et abonnement på strømmetjenester. Tre prosent har sagt opp abonnement på en strømmetjeneste, mens en noe lavere andel har sagt opp et avisabonnement (to prosent). Mest stabilt er utviklingen for tv-abonnement, der en like stor andel har startet og stoppet minst ett abonnement (én prosent), viser undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at alder har betydning for om folk starter eller sier opp medieabonnement i forbindelse med korona-situasjonen.

– Vi ser at det er størst bevegelse blant de yngste, og størst stabilitet i den eldste aldersgruppen, sier Mari Velsand.

Gruppen under 45 år har den høyeste andelen som har startet eller vurdert å starte et abonnement (19 prosent).

Denne aldersgruppen har også den høyeste andelen som har sagt opp eller vurderer å si opp et medieabonnement (14 prosent). Den laveste andelen som har sagt opp eller vurdert å si opp minst ett abonnement er i gruppen over 60 år, der bare seks prosent har sagt opp eller vurdert å si opp minst ett abonnement.

Denne gruppen har også den laveste andelen som har startet eller vurdert å starte minst ett abonnement (åtte prosent).

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar for Medietilsynet den første uken i april. 1375 personer svarte på undersøkelsen, som er landsrepresentativ og vektet etter kjønn, alder og geografi.

Powered by Labrador CMS