Seks av ti unge synes det er vanskelig å følge med i nyhetsbildet.
Seks av ti unge synes det er vanskelig å følge med i nyhetsbildet.

Seks av ti unge synes det er vanskelig å følge med i nyhetsbildet

Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.

Publisert

Nylig gjorde Kantar Media og medieforskere fra Universitetet i Bergen en undersøkelse der de kartla unge sine medievaner - på oppdrag fra Medietilsynet.

Den viser at medievanene til ungdom fra 16-20 år blir preget av ikke-redaksjonelle og utenlandske medieaktører - og undersøkelsen viser at halvparten av de unge har sosiale medier som en av sine viktigste nyhetskilder.

De unge bruker også færre kilder til å forstå en nyhetssak enn gjennomsnittet i befolkningen.

- De unge sine medievaner blir preget av at de i stor grad bruker sosiale medier, videodelingsplattformer og strømmetjenester. I dette bildet er det en utfordring for norske, redaktørstyrte medier å nå ungdommen, opplyser direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en melding.

Sammenliknet med befolkningssnittet, er de unge mindre interessert i innenriksnyheter, saker om næringsliv og lokalstoff, men mer interessert i nyheter om kjendiser og underholdning, viser undersøkelsen.

Derimot viser den også at de unge er de mest digitale og at de er flinkere enn gjennomsnittet til å bruke digitale medier for å finne ut om informasjon er sann eller ei.

Basert på disse tallene ønsker Medietilsynet seg at man styrker den mediekritiske forståelsen i skolen - og derfor har de nylig gitt innspill til de nye læreplanene som er ute på høring.

Powered by Labrador CMS