Kulturminister Trine Skei Grande på vei inn til LLAs landsmøte for å legge fram mediestøttemeldingen.
Kulturminister Trine Skei Grande på vei inn til LLAs landsmøte for å legge fram mediestøttemeldingen.

Skei Grande vil ha mer kvalitet, bedre lokalaviser og færre statsstøtta katteartikler

Og kulturministeren er lei av situasjoner der enkeltpolitikere må gå inn og redde enkeltmedier.

Publisert

Foran flere hundre mediefolk i Drammen la kulturminister Trine Skei Grande (V) fram mediemeldingen, eller mediestøttemeldingen «Mangfald og armlengdes avstand - mediepolitikk for ei ny tid».

Der la hun trykk på en kraftig omfordeling - fra at enkelte medier får svært mye støtte - til at flere lokalmedier får mer - til full jubel fra salen.

Hun sa også at regjeringen legger til rette for at det skal være rom for undersøkende journalistikk helt ned til de enkelte lokalsamfunnene. Derfor lager de en egen ordning for det.

- Lokalavisa gjør innbyggere bedre i stand til å ta informerte valg når de bestemmer hvem som skal styre kommunene sin. Vi vil løfte lokaljournalistikken.

Hun pekte på at forskning viser at man har i dag for mange «halvskygger», som viser at kommunen er opplyst, men lyset er for svakt.

Medieministeren la også vekt på at pressestøtten skal legge til rette for kvalitet og mer undersøkende journalistikk ellers.

- Vi verdsetter undersøkende journalistikk høyere enn artikler som «Du vil ikke tro hvordan katten reagerer», sa hun til latter i salen.

Skei Grande fortalte fra salen at mediestøtten skal bistå samfunnsviktig og undersøkende journalistikk, for å redusere tematisk og geografiske hvite flekker, altså plasser og ting som ikke blir dekket til vanlig.

Skei Grande sa gjentatte ganger at man er helt avhengig av å ha et sterkt redaktørinstitutt, samt frie og uavhengige medier.

Samtidig erkjenner hun at det er stort behov for statlige støttetiltak i en overgangsfase.

- Jeg er helt overbevist om at det på lang sikt vil finnes fungerende forretningsmodeller for kvalitetsjournalistikk, sa hun fra salen.

Grande pekte på at de allerede har gjort en del ting i mediepolitikken, som å skape en innovasjonsordning - og gjøre støtten plattformnøytral, for å nevne noe. Nå vil de gå enda lengre og foreslår å:

  • Invitere Stortinget til å vedta fireårige styringssignal for de økonomiske rammene for NRK og annen direkte mediestøtte
  • Etablere et uavhengig råd, Mediestøtterådet
  • Lovfeste modellen med fireårig styringssignal og Mediestøtterådets uavhengige stilling.

- All mediestøtte vil bli samlet og omtalt under ett kapittel i statsbudsjettet. I tillegg til å samle mediestøtten, vil vi også lage et helhetlig system, sa hun fra salen.

Medier24 kommer tilbake med mer.

Powered by Labrador CMS