NRK gjør flere journalistiske tabber når de skriver om Beyonces slankediett, mener Henrik Kjellmo Larsen (til høyre)
NRK gjør flere journalistiske tabber når de skriver om Beyonces slankediett, mener Henrik Kjellmo Larsen (til høyre)

Debatt

Håpløst av NRK å bruke PR-rådgiver fra Melk.no som uavhengig ekspert til å uttale seg om veganisme

NRK gjør flere journalistiske tabber når de skriver om Beyonces slankediett, mener Henrik Kjellmo Larsen.

  • HENRIK KJELLMO LARSEN, styremedlem i Norsk Vegansamfunn

Lørdag kveld ble nok en gang den såkalte «trenddietten» veganisme angrepet av ymse norske eksperter.

Denne gangen var det Melk.no og en mastergradsstudent som fikk stå i bresjen for kritikken av Beyonces plantebaserte diett. Vi blir nok en gang forsøkt påmint om at «vanlig mat», i motsetning til en «plantediett», alltid er godt nok.

Melk.no og jeg kommer nok ikke til å bli enig om hva slags vanlig mat som er god nok, så den kan vi la ligge. Det er begrepsforvirringen og ekspertbruken til NRK jeg vil til livs.

Her må NRK gå sitt journalistiske håndverk i sømmene. Problemet er ikke bare hva «ekspertene» NRK bruker uttaler, men aller mest er hvem de er og hva de tror de uttaler seg om. 

I den originale artikkelen knyttet NRK Beyonces slankediett til veganisme, og kalte det er en «vegandiett».

Etter flengende kritikk fra flere fronter ble artikkelen oppdaterte søndag ettermiddag hvor referansen til en «vegandiett» konsekvent ble erstattet av «plantebasert diett». Dette er bra, fordi her begikk NRK sin første journalistiske tabbe. Veganisme er ikke, som den journalistiske vinklingen antyder, en diett.

Veganisme er et etisk standpunkt og en levemåte basert på respekt for dyr, og ble i 2016 anerkjent som et livssyn av likestillings- og diskrimineringsforbundet.

Kosthold er en del av veganisme, men Beyonces slankediett er ikke en vegansk diett – det er en plantebasert diett, og har ingenting med veganisme å gjøre. 

Den andre journalistiske tabben er ekspertbruken til NRK.

Etter å knyttet Beyonces slankediett til plantebasert kost og veganisme, som da blant annet innebærer å avstå fra meieriprodukter, er det naturligvis håpløst å bruke Thea Myklebust-Hansen som ekspert, en kommunikasjonsrådgiver fra MELK.no.

Dette forsto NRK og som følger av nevnte kritikk innholdet den oppdaterte artiklene også en uttalelse fra Cathrine Bogen Heitmann, en ernæringsrådgiver i Skien kommune – nok en «ekspert» som viser seg å kunne svært lite om plantebasert kost da hun tror at veganere sliter med å få i seg nok proteiner.

Heitmann er stort sett enig med kommunikasjonsrådgiveren fra MELK.no – Beyonces slankediett bør en unngå. Her er også jeg enig, slankedietter har lite for seg. Omlegging til en balansert plantebasert kost har derimot mye for seg.

Dersom også hensynet til dyrene som utnyttes i meieriproduksjonen er noe en syntes er viktig, har det å ta et vegansk standpunkt spesielt mye godt for seg.

Vi burde kunne ha høyere forventninger av NRK

Faksimile fra NRK.
Faksimile fra NRK.

Det er også verdt å nevne at Melk.no er et opplysningskontor som er eid av TINE, Q-meieriene og Synnøve Finden, de tre ledende aktørene i Norge innenfor melk og meieriprodukter.

Myklebust-Hansen og Melk.no sitt formål er å selge meieriprodukter.

Hvorfor disse da forsøkes å fremstilles som objektive eksperter på veganisme og plantebasert kost håper jeg NRK kan svare på.

Jeg forslår at neste gang NRK og Ida Sandli Jensen skal finne eksperter til å uttale seg om saker relatert til plantebaserte slankedietter, anbefaler jeg dem å lære seg forskjellen på dietter og kosthold, samt plantebasert og veganisme.

Vi bør kunne forvente at statskanalen finner faktiske eksperter og ikke tyr til en ansatt hos Melk.no, en som tror at proteiner er et problem, og en mastergradsstudent i Empowerment.

Powered by Labrador CMS