Papiravisene fortsatt i fritt fall - og veksten på nett og mobil har stagnert

MEDIEBAROMETERET: Reklamemarked med nullvekst etter første halvår. TV står fortsatt sterkt og vokser litt.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka ble mediebyråenes omsetningstall per juni klar, som forteller om utviklingen i deres store bit av reklamemarkedet.

Og utviklingen etter første halvår er krystallklar:

  • Annonsefallet for papiraviser fortsetter ut i 2015, og stadfester seg nå med en falltakt på over 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Det er fortsatt vekst på internett, men veksttakten for mobil og display blir stadig lavere. Så langt i år på rundt 11 prosent.
  • TV leverer solid, og kan vise til en liten vekst.

 

Nullvekst for reklamemarkedet

Mediebarometeret viser for ordens skyld ikke utviklingen for hele reklamemarkedet i Norge, men omfatter den omsetningen som går gjennom mediebyråene.

Og det er ikke småpenger; sålangt i år snakker vi om 4,66 milliarder kroner. Det er 0,4 prosent mindre enn fjoråret.

- Etter første halvår ligger omsetningen ca 20 millioner bak første halvår i 2014, sier daglig leder Tonje Gjerstad i Mediebyråforeningen om tallene.

Foreningen publiserer akkumulerte tall, det vil si samlet omsetning så langt i år. Isolerte månedstall kan være påvirket av tilfeldigheter, som når påska slår til - og om store kampanjer bookes før eller etter et månedskite.

Etter et halvt år vil slike forskjeller være jevnet ut, og tallene må i høyeste grad antas å være talende for utviklingen.

Over 20 prosent fall

Og den utviklingen er som nevnt fortsatt svært negativ for papiravisene.

Etter litt variasjoner i vår, er endringen for både riksaviser og regionaviser nå på på rundt 23 prosent.

Internett vokser fortsatt, men på langt nær i samme takt. Etter april var veksten på 17 prosent, per mai på 13,1 - og nå etter juni er veksten på 9,9 prosent.

TV vokser litt

Samtidig holder TV seg godt, og styrker såvidt sin markedsandel.

- Netto fakturert omsetning på TV - gjennom de mediebyråene vi rapporterer for – viser i overkant av 1,761 milliarder. Det er 1,3 prosent høyere enn samme periode i fjor. TV holder sin sterke posisjon og markedsandelen ligger på 37,8 prosent. For helår 2014 var markedsandelen til TV 37,3 prosent, opplyser Tonje Gjerstad.

Interessant å lese er det også at kinomarkedet vokser. Om tallene er små, er veksttaksten stor: Nær 24 prosent vekst sammenlignet med samme periode i fjor.

Om Mediebyråforeningens mediebarometer:

  • Månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen.
  • Tallene viser netto utfakturert medieomsetning. (Etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner).

Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken:

  • Medlemmer av Mediebyråforeningen: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS, MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS.
  • Andre: In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)
Powered by Labrador CMS