Her er grafen som beviser at papiravisens tid snart er ute

For første gang er nett større enn papir, viser SSBs Mediebarometer.

Publisert Sist oppdatert

Oslo (NTB-Linus Hauge og Birgitte Iversen): I 2014 var for første gang nettaviser mer populære enn papiraviser, viser tall fra Norsk mediebarometer.

Mediebarometeret ble publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag.

Ifølge oversikten var det en nedgang i lesingen av trykte medier blant personer i alderen 9 til 79 år i fjor. I 2013 leste 51 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag. I 2014 hadde den papiravislesende andelen falt til 49 prosent.

Ifølge SSB føyer nedgangen seg inn i en utvikling som har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere 84 prosent.

SSB-tallene viser samtidig at stadig flere leser avisenes internettsider, og at nettavisene definitivt har gått forbi de trykte avisene i popularitet. Leserandelen en gjennomsnittsdag var 54 prosent i 2014.

Fakta om Mediebarometeret:

 • Publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk.
 • Først gjennomført i 1991.
 • Basert på svar fra et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 1.800 personer i alderen 9-79 år.
 • Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle dager i uka og på ulike årstider. (©NTB)

Mer på nett

Utviklingen ser ut til å henge sammen med at stadig flere nordmenn bruker internett daglig, og at tidsbruken øker. Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på internett per dag, fastslår SSB.

Andelen som bruker internett i løpet av en dag, økte fra 85 til 88 prosent fra 2013 til 2014. I løpet av samme periode økte tidsbruken fra 112 minutter til 120 minutter.

Ifølge SSB gjelder imidlertid økningen bare menn, men for alle aldersgrupper unntatt de yngste. 16-24-åringer er de aller ivrigste brukerne, med 3 timer og 24 minutter på nettet i løpet av et gjennomsnittsdøgn.

Daglig på Facebook

Når det gjelder bruk av sosiale medier er det fremdeles Facebook som dominerer. Nesten to av tre, 64 prosent, som var på internett en gjennomsnittsdag i fjor, var også inne og sjekket Facebook.

Facebook er populært i alle aldersgrupper, men særlig blant 16-24-åringer.

22 prosent av internettbrukerne var innom andre sosial medier, viser tallene.

Videre viser barometeret at 40 prosent av dem som var på nettet i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde brukt banktjenester, mens 75 prosent hadde lest nyheter.

Flere strømmer

Stadig flere bruker også såkalte strømmetjenester som Netflix og HBO. Fra 2013 til 2014 økte andelen fra 15 til 22 prosent.

60 prosent av dem som brukte strømmetjenester i fjor, strømmet betalte videofiler. I aldersgruppen 16-24 år var andelen over 80 prosent.

SSB-oversikten viser også at strømming av lydfiler er populært. 60 prosent av dem som hørte på lydmedier en gjennomsnittsdag i 2014, strømmet lydfiler fra internett. Andelen var 55 prosent året før. Parallelt med dette fortsetter andelen som bruker CD-spillere å falle. Mens 93 prosent av lytterne brukte CD-spiller i 2003, hadde denne andelen falt til 28 prosent i 2014. Bruken av lydmedier står imidlertid stabilt på 39 prosent.

TV stabilt, radio opp

Samtidig viser Mediebarometeret at TV-titting har holdt seg nokså stabilt på 74 prosent de siste to årene. Før det lå andelen som så på TV en gjennomsnittsdag, lenge på i overkant av 80 prosent. Fra 2013 til 2014 var det en nedgang i TV-tittingen blant barn og unge.

Antall radiolyttere har hatt en liten økning fra 59 prosent i 2013 til 64 prosent i fjor.

Andelen som leser bøker på en gjennomsnittsdag, har ligget stabilt på 25 prosent de to siste årene. Kun 2 prosent leste elektronisk bok i løpet av et døgn. Andelen som leser ukeblad, har sunket fra 21 prosent til 8 prosent siden 1991, men har ligget stabilt de siste årene.

Fakta om Norsk mediebarometer 2014

 • For første gang viser Mediebarometeret at papiravisenes nettutgaver går forbi papiravisene i popularitet.
 • Antall papiravislesere har gått ned fra 51 prosent i 2013 til 49 prosent i 2014.
 • Andelen som leser avisenes internettsider, var i 2014 54 prosent
 • Andelen som bruker internett i løpet av en dag, har økt fra 85 prosent i 2013 til 88 prosent i 2014.
 • Tiden vi bruker på internett har økt fra 112 minutter i 2013 til 120 minutter i 2014.
 • Andelen som ser på TV, har gått ned de siste årene, men har de to siste årene holdt seg stabil på 74 prosent.
 • Andelen radiolyttere har økt fra 59 prosent i 2013 til 64 prosent i 2014.
 • Andelen som strømmer videoer via internett, har økt fra 15 til 22 prosent fra 2013 til 2014.
 • Andelen som strømmer lydbilder, har økt fra 55 til 60 prosent fra 2013 til 2014, mens andelen som bruker CD-spillere, har sunket fra 93 prosent i 2003 til 28 prosent i 2014.
 • Andelen som leser bøker på en gjennomsnittsdag, har ligget stabilt på 25 prosent de to siste årene. Kun 2 prosent leste elektronisk bok i løpet av et døgn.
 • Andelen som leser ukeblad har sunket fra 21 prosent til 8 prosent siden 1991, men har ligget stabilt de siste årene.
 • 64 prosent er innom Facebook og 22 prosent har vært innom andre sosiale medier på en gjennomsnittsdag. 75 prosent hadde lest nyheter.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) (©NTB))

(©NTB)

Powered by Labrador CMS