TV-toppmøtet 2017 på Nordiske Mediedager, fra venstre: Tine Austvoll Jensen (Discovery), Thor Gjermund Eriksen (NRK), Olav Sandnes (TV 2), Gard Steiro (VG) og Morten Aass (MTG).
TV-toppmøtet 2017 på Nordiske Mediedager, fra venstre: Tine Austvoll Jensen (Discovery), Thor Gjermund Eriksen (NRK), Olav Sandnes (TV 2), Gard Steiro (VG) og Morten Aass (MTG).

MEDIEBAROMETERET

Det ble en svart november for TV-reklame, med hele 16,6 prosent fall i byråomsetningen

ANALYSE: Etter å ha møtt fallende seertall med høyere priser, tyder mye på at smellen nå kommer.

Publisert

Temaet som har preget omtalen av Mediebarometeret minst annen hver måned, preger også novemberutgaven: 

Mediebarometeret: 

  • Månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen.
  • Tallene viser den delen av reklameomsetningen som går gjennom mediebyråene, rundt halvparten av det totale reklamemarkedet. 

Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken:

  • Medlemmer av Mediebyråforeningen: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS, MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS.
  • Andre: In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)

For etter 11 måneder med alt fra stor vekst til bratt fall, ser det nå ut til TV som reklamekanal begynner å møte veggen på ordentlig. 

Mens konsumet av såkalt lineært TV i noen aldersgrupper det siste året har falt nærmest som en stein, har kanalene møtt dette ved å sette opp prisene. I kombinasjon med fortsatt høy etterspørsel har det gitt vekst i reklameinntektene. 

Men nå er denne festen over, tyder siste barometer fra Mediebyråforeningen på: 

I november kjøpte byråene TV-reklame for «bare» 275 millioner kroner - ned 16,6 prosent fra samme måned i fjor. 

Ser vi på året under ett, er TV-veksten etter 11 måneder nå bare på 1,4 prosent. Dersom denne utviklingen fortsetter vil 2017 ikke ende med vekst: Så sent som etter oktober var differansen 100 millioner mot 2016, men nå er halve forspranget blitt borte. 

«Godt hjulpet» av nedgang på TV, er det i sum også en ganske betydelig nedgang i den samlede byråomsetningen i november - på hele 7,7 prosent målt mot samme måned i fjor. 

MEDIEBAROMETERET: Omsetning i november (1 mnd)

Alle tall 1000 kroner.

  Nov 2017 Nov 2016 Endring
Internett 306 490 300 063 2,1 %
Display 69 799 82 012 -14,9 %
Mobil/tablet 16 631 23 585 -29,5 %
Programmatisk/Nettverk 73 400 76 814 -4,4 %
Sosiale medier 62 200 49 921 24,6 %
Søk 58 076 42 142 37,8 %
Video 26 384 25 589 3,1 %
TV 275 654 330 647 -16,6 %
Radio 30 762 37 132 -17,2 %
Kino 6 726 6 544 2,8 %
Utendørs/plakat 44 777 46 540 -3,8 %
Dagspresse 62 544 72 721 -14,0 %
Ukepresse/magasiner 9 625 12 483 -22,9 %
Fagpresse 2 758 2 702 2,1 %
DM 81 949 81 028 1,1 %
Andre medier 5 454 5 515 -1,1 %
Sum medieomsetning 826 739 895 375 -7,7 %

 

Den andre klare trenden fra novembertallene er at den digitale konsolideringen vi tidligere har omtalt til en viss grad ser ut til å fortsette: 

  • Programmatisk vokser ikke like raskt lenger. Ja, i november isolert sett er det faktisk en nedgang her. 
  • Dette kommer imidlertid ikke andre tradisjonelle digitale kanaler til gode, for nedgangen er solid også på display og mobil
  • Samtidig vokser fortsatt sosiale medier og søk, begge med vekst på rundt 30 prosent så langt i år.
  • Dagpressen (papiravisene) hadde noen gode måneder i sommer og høst, men falt i november med 14 prosent. Det er også trenden for hele 2017, noe som tross alt er bedre enn nedgang på 20-25 prosent foregående år. 

MEDIEBAROMETERET: Per november 2017 (11 mnd)

Alle tall 1000 kroner.

  I år I fjor Endring Andel 2017 Andel 2016
Internett 2 978 738 2 727 441 9,2 % 34,3 % 32,3 %
Display 694 438 763 864 -9,1 % 8,0 % 9,0 %
Mobil/tablet 195 197 245 082 -20,4 % 2,2 % 2,9 %
Programmatisk/Nettverk 703 781 647 846 8,6 % 8,1 % 7,7 %
Sosiale medier 568 753 425 992 33,5 % 6,5 % 5,0 %
Søk 527 839 413 646 27,6 % 6,1 % 4,9 %
Video 288 730 231 011 25,0 % 3,3 % 2,7 %
TV 3 314 864 3 270 004 1,4 % 38,1 % 38,7 %
Radio 347 708 361 093 -3,7 % 4,0 % 4,3 %
Kino 98 204 84 599 16,1 % 1,1 % 1,0 %
Utendørs/plakat 510 117 409 341 24,6 % 5,9 % 4,8 %
Dagspresse 560 935 654 631 -14,3 % 6,5 % 7,7 %
Ukepresse/magasiner 95 552 120 582 -20,8 % 1,1 % 1,4 %
Fagpresse 28 002 27 477 1,9 % 0,3 % 0,3 %
DM 722 095 731 577 -1,3 % 8,3 % 8,7 %
Andre medier 39 316 70 047 -43,9 % 0,5 % 0,8 %
Sum medieomsetning 8 695 531 8 456 792 2,8 %    

Powered by Labrador CMS