Reklamemarkedet i fritt fall for de største avisene. Nå stanger også nett og mobil i taket

MEDIEBAROMETERET: Mai ble ikke skjønn for riksavisene, skal vi tro mediebyråenes omsetningstall. Se oversikten her.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka ble mediebyråenes omsetningstall for mai klar, det såkalte «Mediebarometeret» som forteller om utviklingen i deres store bit av reklamemarkedet.

Og utviklingen er krystallklar:

Annonsefallet for papiravisene vil ingen ende ta. For riksavisene har det akselerert, og omsetningen har så langt i år vært 30 prosent under fjoråret.

  • Se tabell lenger ned i saken.

 

Liten vekst i markedet

Mediebarometeret viser for ordens skyld ikke utviklingen for hele reklamemarkedet i Norge, men de omfatter den omsetningen som går gjennom mediebyråene. Og det er ikke småpenger; sålangt i år snakker vi om 3,9 milliarder kroner.

Og dét er mer enn i fjor:

- Etter fem måneder ligger vi 45 millioner foran fjoråret, hvilken er en vekst på 1,2 prosent, sier Tonje Gjerstad, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Det er Mediebyråforeningen som registrerer omsetningen og offentliggjør statistikken, og de publiserer kun «akkumulerte tall» - det vil si samlet omsetning så langt i år. Det viser den samlede utviklingen over tid, mens isolerte månedstall kan være påvirket av tilfeldigheter, ufakturerte kampanjer eller påska.

Det skjedde blant annet med mars- og apriltallene i år, med en utvikling som varierte veldig.

I så måte tyder mye på at de akkumulerte tallene for utgangen av mai viser et riktig bilde for utviklingen - altså en liten vekst.

Katastrofemåned for papiravisene

Som tabellen viser (se over), er det så langt i år vekst på 2,9 prosent for den største kategorien, TV.

Verre går det for avisbransjen. For papiravisene fortsetter inntektsfallet, og aller verst for de ni største avisene som utgjør kategorien «riksaviser». Her er omsetningen så langt i år 30 prosent under fjoråret.

Det vil si at utviklingen har akselerert sammenlignet med tidligere i år. Per mai var nedgangen på «bare» 18,4 prosent for riksavisene.

Og når vi ser bak tallene og beregner hva omsetningen isolert sett var i mai - med forbehold for de skjevheter og tilfeldigheter som kan inntreffe - vitner det om en katastrofal måned: For riksavisene var omsetningen gjennom mediebyråene i mai 2015 på bare 24,7 millioner kroner. I mai 2015 var den på 58,2.

Det vil si en nedgang på hele 57 prosent.

Display og mobil stanger i taket

Det nest største reklamemarkedet for mediebyråene finner vi på internett. Her er omsetningen fortsatt i vekst, men veksten har definitivt stagnert her. Per april var veksten på 17,5 prosent, etter mai er den på bare 13,1 prosent.

Mens web-TV fortsatt ser ut til å vokse, har utviklingen stagnert på både mobil og særlig display.

For sistnevnte kategori var omsetningen i mai i fjor på 143 millioner kroner. I år var den på 138 millioner - altså en nedgang.

En lignende utvikling ser vi på mobil: Etter april var veksten på 29,5 prosent, etter mai var den på 23 prosent sammenlignet med 2014. Og isolert sett for mai måned var omsetningen på mobil så å si den samme som i fjor - altså null vekst.

Som nevnt fortsatt med forbehold for tilfeldige utslag som enkeltmåneder kan by på.

Om Mediebyråforeningens mediebarometer:

  • Månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen.
  • Tallene viser netto utfakturert medieomsetning. (Etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner).

Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken:

  • Medlemmer av Mediebyråforeningen: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS, MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS.
  • Andre: In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)
Powered by Labrador CMS