Mediebyråene flykter fortsatt fra papiravisen. Dårlig start på høsten for flere kanaler

Oktober ble ingen god reklamemåned.

Publisert Sist oppdatert

Mediebyrårenes omsetnings-statistikk Mediebarometeret antyder at oktober var en ikke særlig god måned for denne delen av reklameomsetningen.

Etter å ha svinget mellom pluss og minus tidligere i år, er den totale medieomsetningen fra byråene så langt i år på 7,635 milliarder kroner - mot 7,741 milliarder i fjor.

Det er en tilbakegang på 1,4 prosent, rundt 100 millionerk kroner.

Men det trenger ikke bety noen nedadgående trend. Faktureringsrutiner kan ha mye å si. For eksempel var det bare fire mandager i oktober, mens det blir fem i november. Det kan gi mer fakturert omsetning på november-statistikken.

Dagspresse ned 24 prosent

Uavhengig av eksakt hvor mange kroner den totale potten vokser eller taper seg, kan man etter ti måneder av året, kan man gjøre seg opp en klar oppfatning av hvordan utviklingen er.

Og den er klar:

  • Papiravisen får mindre av mediebyråenes pott.
  • Internett får mer.
  • Det samme gjør kanaler med en lavere andel, men solid vekst - som kino og utendørsreklame.

For dagspresse, der små og store aviser nå er slått sammen til én kategori, er omsetningen fra mediebyråene så langt i år 24 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Fagpresse og ukepresse taper begge rundt 15 prosent.

TV kan gå en liten nedgang i møte, mens radio fortsatt gjør det sterkt, med en vekst på 2,7 prosent så langt i år.

Internett vokser med 10,9 prosent, men veksten har tatt av gjennom året. Og under denne hovedkategorien, ser ai at mye tyder på at inntektsveksten på mobil ikke vokser inn i himmelen. Etter ti måneder er tallene her bare 6,4 prosent over fjoråret. Display og web-TV vokser mer i år.

Slik er mediegruppenes andel av omsetningen hittil i år:

Powered by Labrador CMS