Mediebyrå-omsetning i 2015 på 9,1 milliarder kroner - 3 promille bak året før

Nå vurderer bransjeforeningen endringer av Mediebarometeret, for å gjøre statistikken bedre og mer i takt med utviklingen.

Publisert Sist oppdatert

Desemberutgaven av Mediebyråforeningens statistikk Mediebarometeret ble offentliggjort torsdag kveld.

Dermed er tallene for hele 2015 klare, og tallenes klare tale er som følger:

 • Reklameomsetningen gjennom mediebyråene var i 2015 på 9,1 milliarder kroner - drøyt 30 millioner kroner bak året før. Det vil si en nedgang på 0,3 prosent.

Men det er store endringer mellom de forskjellige kategoriene:

 • Ikke overraskende taper papir-kategoriene dagpresse, ukepresse og fagpresse store summer - nær 325 millioner kroner sammenlignet med 2014. Dagpresse taper mest, hele 22,9 prosent og 280 millioner kroner.
 • De samme mediehusene tar imidlertid igjen noe av dette i vekst på internett, som vokser med 10,1 prosent - rundt 250 millioner kroner.
 • TV holder seg fortsatt sterkt, med en nullvekst. Eller en nedgang på 1 promille og 1,8 millioner kroner - av en byråomsetning på 3,4 milliarder kroner.
 • Radio vokser med pene 4,5 prosent, mens kino markerer seg med hele 30 prosent vekst. Andre mindre kategorier gjør det også godt.

(Saken fortsetter under tabellen)

 

- Godt fornøyd med å holde nivået

Mediebyråforeningen, som organiserer og rapporterer reklameomsetning for rundt 15 norske byråer, beskriver dette resultatet som godt - i et år med både teknologiske omveltninger og økonomiske utfordringer i flere store bransjer.

- Å holde markedet på samme nivå, synes vi er veldig bra. Spesielt i en tid der det fins stadig flere kanaler å bruke som ikke er betalt kommunikasjon som går gjennom byråene, sier foreningens daglige leder, Tonje Gjerstad.

Denne nullveksten kommer etter et år der bransjepressen (inkludert herværende nettsted) hver måned har brukt store overskrifter for enten vekst eller nedgang i markedet

Dette ettersom månedsrapporteringen for fakturert omsetning ikke alltid fanger opp den reelle utviklingen.

Vil forbedre statistikken

En forskjell på fire eller fem mandager, som gjerne er faktureringsdag, kan utgjøre store forskjell i statistikken.

- Hvor hensiktsmessig er det egentlig å rapportere hver måned, hvis det ikke forteller et riktig bilde av utviklingen?

- Nå prøver vi å holde fast på at det er den akkumulerte omsetningen som gjelder, og at man ikke bør fokusere på enkeltmåneder, sier Gjerstad.

Derfor publiserer byråforeningen selv akkumulerte tall for hele perioden fram til foregående måned - mens bransjepressen selv sammenligner rapportene og presenterer uoffisielle tall for enkeltmåneder.

Gjerstad sier det for bransjens del trolig er riktig å rapportere hver måned, men understreker samtidig:

- Vi har en del endringer til diskusjon nå fram mot første rapportering i år, sier hun.

Moderniserer kategoriene

Som en del av disse forbedringene ligger også å vurdere endringer og sammenslåinger av kategoriene.

Målet er at tallene skal være i takt med medieutviklingen, og at både kategoriene og navnene på dem skal gi mening.

 • For eksempel er print i dag delt mellom dagpresse, ukepresse og fagpresse, men dette kan nå bli slått sammen som print.
 • Internett er i realiteten blitt en stor sekkepost, der skillene mellom display og mobil ikke er like reelle lenger.

- Dermed er mobilveksten i realiteten kanskje større enn statistikken i dag antyder?

- Ja, det kan du si. For eksempel er det mange ordrer som merkes display, men der deler av omsetningen foregår på mobil eller tablet, uten at omsetningen fanger opp dette, bekrefter Tonje Gjerstad

Sosiale medier som Facebook er heller spesifisert noe sted per i dag, men går i stor grad under display - selv om mye av dette går på mobil.

Derfor kan både inndelingen og navn på kategoriene stå for endring nå i 2016, bekrefter Gjerstad.

- Det vil vi i så fall ha klart før første rapportering i 2016, som alltid kommer i midten av mars, sier Gjerstad. 

Om Mediebyråforeningens mediebarometer:

 • Månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen.
 • Tallene viser netto utfakturert medieomsetning. (Etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner).

Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken:

 • Medlemmer av Mediebyråforeningen: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS, MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS.
 • Andre: In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)
Powered by Labrador CMS