Reklameomsetningen med korona-nedgang på 960 millioner kroner

Mediebarometeret for juli viser at koronapandemien fortsatt preger markedet.

Publisert

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge ble viser et fall på 17,9 prosent ved utgangen av juli sammenlignet med samme periode i fjor. 

Det viser Mediebarometeret for juli fra Mediebyråforeningen. De opplyser at dette gir «en utflating», ettersom juni akkumulert viste den samme tilbakegangen. 

Mens reklameomsetningen etter årets første halvår viser en nedgang på minus 17,9 prosent, så var tallet etter fem måneder minus 20,6 prosent.

Totalt ble det omsatt reklame via mediebyråene for 4,37 milliarder kroner per juli, mot 5,33 milliarder i samme periode i fjor. Det gir en nedgang på vel 960 millioner kroner.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for de syv første månedene i 2020 – sammenlignet med tilsvarende tall for 2019.
Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for de syv første månedene i 2020 – sammenlignet med tilsvarende tall for 2019.

Dagspressens omsetning falt med 28,4 prosent og ukepresse og magasiner falt med 25,7 prosent.

Radio har en nedgang på 2,2 prosent, mens de opplevde en oppgang isolert i juli med 34,6 prosent.

Internett som reklamekanal går på sin side tilbake med 9,4 prosent.

– Det var mange som var usikre på hvordan juli ville utvikle seg. Vi så en liten forbedring i juni kontra mai, da nedgangen akkumulert pr mai var 20,6 prosent, mens den for juni var 17,9 prosent. Når vi akkumulert pr juli er på samme prosentuelle nedgang som etter juni har fallet bremset opp, og kan være en indikasjon på at vi er over det verste, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

– Selv om vi har sett et aktivitetsnivå som har vært noe økende fra slutten av mai og ut juli, skulle vi gjerne sett en mindre tilbakegang enn hva vi faktisk har fått. For med vissheten om at nordmenn ville feriere i Norge i år, var det grunn til å anta at flere annonsører så en mulighet til å nå mange i en periode som vanligvis er å betegne som «lavsesong», sier Mandt Larsen.

Powered by Labrador CMS