Bord fult med lokalaviser  under  Landslaget for lokalaviser (LLA) sitt landsmøte på Scandic Ambassadeur Hotel I Drammen.
Bord fult med lokalaviser under Landslaget for lokalaviser (LLA) sitt landsmøte på Scandic Ambassadeur Hotel I Drammen.

Negativ utvikling i reklamemarkedet: Ni prosent nedgang for dagspressen

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets fire første måneder er klart.

Publisert

Mens det i fjor i samme periode ble omsatt reklame for 3,5 milliarder kroner i første tertial (tredels år), endte tilsvarende tall på 3,31 milliarder kroner i år.

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen legger imidlertid til at nedgangen for årets første kvartal (fjerdedels år), er høyere enn årets første tertial.

– Sånn sett så opererer vi med et lavere minustall i første tertial sammenlignet med første kvartal, sier hun.

TV viser fremdeles minus etter årets fire første måneder. Isolert sett hadde TV en nedgang på 4,7 prosent i april måned. Akkumulert for årets fire første måneder lander man nå på minus 8,3 prosent.

– TV faller fortsatt. Det er klart at det merkes når den største reklamebæreren ifølge våre målinger faller såpass mye. TV har tyngde i det norske mediemarkedet, sier Mandt Larsen.

Dagspresse faller ni prosent akkumulert for årets første tertial, ifølge Mediebarometert.

– Dagspresse fortetter å falle sterkt i reklamemarkedet, og det er også i tråd med fallende opplagstall og lesertall gjennom mange år. Sånn sett er det ingen bombe, sier daglig leder Merete Mandt Larsen.

Imidlertid hadde internett en oppgang på 3,2 prosent i april, som betyr at man i årets fire første måneder lander på minus 1,2 prosent for internett som reklamebærer.

Powered by Labrador CMS