Geir E. Engen, MBL svarer på kritikken fra NONA.
Geir E. Engen, MBL svarer på kritikken fra NONA.

Debatt

Svarer på tall-kritikken: «Vi i MBL koker ikke egne tall»

«Vi presiserte tydelig at dette er en mellomrapportering og at vi står midt i et metodeskifte på lesertallsmålingene», skriver Geir E. Engen i MBL om lesertall-kritikken fra NONA.

Tirsdag denne uken presenterte vi lesertall for norske mediehus.

Vi presiserte tydelig at dette er en mellomrapportering og at vi står midt i et metodeskifte på lesertallsmålingene.

Det ble presentert digitaltall kun for titler målt på PC/Mac og mobil. Målinger for nettbrett kommer først med i rapporteringen fra 2019.

Vi presiserte samtidig at vi vil legge fram samlet lesing på tvers av papir og digitalt og totalt digitalt for 19/1, altså på den store talldagen i mars 2019.

Vi informerte om hva som kommer, og at vi da vil få mediehustall og egne tall på nettbrett for 19/1.

TNS Kantar forklarte på fremleggingen 25. september at målinger er iverksatt, men at det kreves en lengre periode med intervjuing (12 mnd.) for å knytte dette til Forbruker & Media undersøkelsen.

Da kan man knytte lesertallene til ulike enheter (MOBIL, NETTBRETT, PC/MAC, PAPIR) opp imot et utvalg av variabler på demografi, geografi, interesser etc. i TNS Kantars planleggingsverktøy.

Det er altså ikke slik at vi har utelatt tall for nettbrett, dette har vært målt siden 01.01.18 men kommer først med i Forbruker & Media undersøkelsen etter 12 måneders måling. På grunn av forsinkelser i leveransen fra comScore og metodiske problemer er ikke de rene digitalmålingene lagt frem enda. 

Det ble ikke rapportert om vekst i antall papirlesere for mediehus slik Nisja og Lid hevder. Hverken for aviser eller magasiner er det vekst i samlet lesing, tvert imot synker lesingen på papir for begge gruppene.

Som vi informerte om hadde kun 10 aviser leservekst, mens 61% av magasinene har fått flere lesere.

Flertallet av de målte magasinene får flere lesere per utgave, men samtidig ser vi at andelen som daglig leser magasiner går ned. 

Lesingen av papiraviser gikk fra 44 % daglig dekning til 42 % daglig dekning fra 18/1 - 18/2. Vi la også frem at det er en nedgang i lesing av papiravisene på 7,7 % fra fjoråret (17/2 - rapporteringen).

 Vi i MBL koker ikke egne tall. Lesertallsmålingene foretas av en uavhengig tredjepart, etter en metodikk som er åpen for alle. TNS Kantar og comScore kan gi grundige svar for dette.  

Vi tar nå et steg i riktig retning med bruk av trafikkdata som grunnlag for lesing av digitale utgaver.

Lesing av papirutgaver kan ikke benytte denne metodikken, men målingene vil være i kontinuerlig utvikling.

Powered by Labrador CMS