Ny undersøkelse fra MBL:

Andelen kvinnelige ledere i mediebransjen øker – men det er fortsatt flest menn i ledelsen

En ny undersøkelse fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser at ledergruppene i norske mediebedrifter består av 42 prosent kvinner og 58 prosent menn. Samtidig øker andelen kvinner i ledergruppene.

Publisert

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har undersøkt kjønnsbalansen i norske mediebedrifter for andre gang, og legger torsdag fram kjønnsbalanseregnskapet sitt.

Medier24 har fått tilgang til undersøkelsen, som totalt 134 bedrifter har svart på. Totalt er det 12.438 ansatte i bedriftene som har svar, og som utgjør tallgrunnlaget for undersøkelsen. Av disse bedriftene er det 108 redaksjonelle bedrifter, fire konsern, 10 distribusjonsbedrifter, 8 trykkerier og 4 i kategorien «annet».

Totalt viser oversikten at det var 62 prosent menn og 38 prosent kvinner ansatt i de mediebedriftene som svarte på undersøkelsen. 

Om man ser på tallene for de 108 redaksjonelle bedriftene som har svart på undersøkelsen, viser statistikken for 2019 en oppgang i antall kvinner i ledergruppene på ti prosentpoeng – fra 2018 til 2018. 

– Dette er gode tall. Det siste året har det vært gjort mange gode tiltak for å øke bevisstheten rundt kjønnsbalanse og kvinnelige ledere i mediebransjen. Mentorprogrammet i regi av MBL og Medienettverket, er et godt eksempel på dette. At mangfoldsarbeidet nå også gjenspeiles på alle nivå i ansettelser, tyder på at virksomhetene har fokus på rekruttering av kvinner og på å utjevne kjønnsbalansen i bedriftene, sier Tove Nedreberg, styreleder i MBL i en pressemelding. 

«På ledergruppenivå er det en økning i andelen kvinner med 9 prosentpoeng i perioden for alle typer bedrifter, og det er en total økning i antall personer i ledergruppene på 13 prosent», skriver MBL i pressemeldingen. 

 
 

Fortsatt flest menn på topp

Om man ser på fordelingen mellom kvinner og menn i de samme redaksjonelle bedriftene, viser undersøkelsen til MBL at menn fortsatt er i flertall i ledergruppene, på tross av oppgangen fra 2018 til 2019 blant kvinner i ledergruppene. 

Oversikten viser at ledergruppene i norske mediebedrifter, som har svar på undersøkelsen, i 2019 bestod av 42 prosent kvinner og 58 prosent menn. 

– Da vi undersøkte kjønnsbalansen i mediebedriftene i 2018, så vi at kvinnene falt fra før de nådde ledergruppene. Nå ser det ut til at kvinnene i større grad tar steget inn i ledergruppene og her er de redaksjonelle bedriftene ledende. Det er gledelig at vi allerede etter ett år ser endringer i denne statistikken, sier Nedreberg i meldingen. 

 
 

Om man skiller ut de redaksjonelle bedriftene, som representerer flest ansatte i kjønnsbalanseregnskapet, er det en bedre balanse mellom kjønnene, hvor kvinner utgjør 46 prosent av ledergruppene, 48 prosent på mellomledernivå og 44 prosent av medarbeiderne, ifølge tallene fra MBL. 

Her er den totale fordelingen på alle kategorier: 

 
 

Ansetter flere kvinner 

Videre skriver MBL at mediebedriftene totalt sett ansatte noen få flere kvinner enn menn i 2019. Undersøkelsen viser at fordelingen er at 48 prosent av de nyansatte er menn, mot 52 prosent nyansatte kvinner. 

 
 

«Andelen nyansatte kvinner har økt fra 39 til 60 prosent, men her er det også viktig å nevne at over 4 av 10 nyansettelser i 2018 ble gjort innenfor distribusjon hvor vi har sett at mannlige ansatte dominerer. I 2019 ble 76 prosent av ansettelsene gjennomført i redaksjonelle virksomheter, mot 53 prosent i 2018. Det var flere registrerte nyansatte i 2018 enn i 2019 for de sammenlignbare bedriftene», skriver MBL. 

 
 
Powered by Labrador CMS