Medietilsynets direktør Mari Velsand.
Medietilsynets direktør Mari Velsand.

Medietilsynet oppretter ungdomsnettverk

Ni barne- og ungdomsorganisasjoner skal delta i et nytt nettverk som Medietilsynet nå oppretter. – Vi er opptatt av at barn og unge skal bli hørt og involvert når vi jobber med tiltak for å trygge deres digitale hverdag, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Publisert Sist oppdatert

I september 2021 lanserte regjeringen Solberg den nasjonale strategien for trygg digital oppvekst «Rett på nett», der reell medvirkning fra barn og unge, informasjon og opplæring, personvern og forskning er blant innsatsområdene. Medietilsynet hadde en sentral rolle i utarbeidelsen av strategien, og har også ansvar for å koordinere oppfølgingsarbeidet.

– For å sikre barns rettigheter på nett, er det viktig for oss å involvere barn og unge i arbeidet med handlingsplanen. De unge er eksperter på sine egne liv, og det er viktig at de både blir involvert og lyttet til i dette arbeidet, sier Velsand.

Ungdomsnettverket består av representanter fra Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner, Elevorganisasjonen, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, Press – Redd Barna Ungdom, Skeiv Ungdom, Hyperion, KANDU, Stopp Hatprat og Ungdom og Fritid.

Nettverket samles for første gang 30. august, sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe og direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

– For å få til det viktige arbeidet med å sikre barn en trygg, digital oppvekst, må vi høre hva de unge tenker og mener. De vet mye mer enn oss voksne om hvilke utfordringer de står ovenfor på nett. Ungdomsnettverket spiller en viktig rolle her, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Dette skal nås gjennom å:

  1. Sikre rettighetene til barn i det digitale miljøet og reell medvirkning fra barn og unge
  2. Øke den digitale kompetansen til barn og unge
  3. Øke den digitale kompetansen til foreldre og voksne som jobber med barn
  4. Verne barn og unge mot internettrelaterte overgrep, skadeliginnhold og skadelig bruk
  5. Sikre person- og forbrukervernet til barn og unge
  6. Initiere forsking og gjøre kunnskap tilgjengelig
  7. Styrke koordineringen av arbeidet for trygg, digital oppvekst
Powered by Labrador CMS