Mari Velsand.
Mari Velsand.

Medietilsynet med prognose for årets mediestøtte: Økning for de fleste avisene

Avisene Dagen og Bergensavisen ser ut til å få størst økning i støtte.

Publisert Sist oppdatert

Fredag formiddag offentligjorde Medietilsynet sin prognose for årets mediestøtte i en pressemelding.

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene, og i år har 155 aviser søkt om støtte. Medietilsynet skal fordele nær 370 millioner kroner i produksjonstilskudd, mot 358 millioner kroner i fjor.

Økningen på 11,5 millioner kroner er en justering for pris- og lønnsvekst.

Det betyr at for de fleste støttemottakerne øker tilskuddet med over tre prosent, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

  • Se den fullstendige oversikten nederst i saken

Støtten skal bidra til mangfold

Ordningen er ment for aviser i markeder som er for små til å være bærekraftige, og for aviser som er et alternativ til de ledende mediene i større markeder.

– Produksjonstilskuddet skal bidra til at det er et mangfold av lokale medier i hele landet, som kan holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål, sier Velsand.

Totalt 118 aviser kan få økt tilskudd som følge av økningen i årets tilskuddspott, ifølge prognosen.

Tilskuddet til de fleste av avisene som allerede er inne i ordningen, ser ifølge prognosen ut til å øke med minst 3,2 prosent.

Det blir ikke utarbeidet prognoser for hvor mye nye aviser som søker om å komme inn i tilskuddsordningen i 2021 kan få i tilskudd.

Dagen og Bergensavisen kan få størst økning

Avisene Dagen og Bergensavisen ser ut til å øke støtten mest, både i kroner og i prosent. De to avisene får henholdsvis 3,4 og 3,3 millioner kroner i økt støtte sammenlignet med fjoråret.

Det tilsvarer en økning på henholdsvis 22 prosent og knappe ni prosent. Årsaken er at publikasjonene økte opplaget i 2020.

Demokraten og Rogalands Avis ble slått sammen med Dagsavisen i 2020. Til sammen mottok Dagsavisen, Demokraten og Rogalands avis litt over 35 millioner kroner i 2020, mens de tre avisene til sammen ifølge prognosen får nesten 37 millioner kroner i 2021.

Det er en samlet økning på 1,6 millioner kroner, tilsvarende 4,4 prosent.

Nummer to-mediene kan få mindre enn prognosen

Støtten til de små, lokale mediene er fast, og det resterende av den totale potten fordeles på de større nummer to-mediene.

Dette betyr at dersom nye aviser kommer inn i ordningen, blir støtten til nummer to-mediene, som for eksempel Klassekampen, Nationen og Dagsavisen, mindre enn det som nå ligger i prognosen.

– Dersom flere av de nye avisene som har søkt viser seg å kvalifisere til støtte, kan dette altså få stor betydning for støttenivået til de største nummer to-avisene som allerede er inne i ordningen, sier Velsand og fortsetter:

–De nye avisene kan komme til å få nesten fem prosent av årets pott, det vil si 18 millioner kroner, dersom alle kommer inn i ordningen. I så fall kan støtten til nummer to-avisene bli redusert med tilsvarende sum.

Vedtas av Medietilsynet til høsten

Åtte nye aviser har søkt om produksjonstilskudd i år. De nye søkerne er nettavisene Nidaros, Subjekt og Aldrimer.no, og avisen Varden.

Nettavisene Karmøynytt, Stord24, Bodø.nu og Nett.no har alle søkt på nytt etter at de fikk avslag i fjor.

Hvilke aviser som kvalifiserer til å komme inn i ordningen, bestemmes etter reglene i forskrift om produksjonstilskudd, og blir klart først over sommeren.

Prognosen for fordeling av årets produksjonstilskudd hensyntar derfor ikke eventuell tildeling til nye søkere, og anslått tildeling til aviser som allerede er i ordningen, er derfor heftet med betydelig usikkerhet.

Den endelige beregningen av årets produksjonstilskudd skjer til høsten.

Powered by Labrador CMS