Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, skal dele ut fire millioner kroner i forskningsstøtte.
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, skal dele ut fire millioner kroner i forskningsstøtte.

Skal dele ut fire millioner kroner til medieforskning. Disse søknadene vil Medietilsynet ha

– Vi prioriterer særlig mediemangfold, kritisk medieforståelse og dataspill, sier direktør Mari Velsand.

Publisert

Medietilsynet lyser nå ut midler på vel fire millioner kroner til medierelaterte forskningsprosjekter, opplyser etaten.

– Vi prioriterer særlig prosjekter som er relevante for temaene mediemangfold, kritisk medieforståelse og dataspill i denne tildelingen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Hun påpeker at de ønsker særlig å støtte forskningsprosjekter som kan bidra til økt innsikt om utviklingstrekk eller forhold ved det norske mediemangfoldet, samt kritisk medieforståelse.

– Vi kan for eksempel tenke oss prosjekter som belyser hvilke konsekvenser en mer fragmentert mediebruk og personalisering har for mediene som fellesarenaer for den offentlige samtalen. Det er også behov for større innsikt i mangfoldet i arbeidsstokken i medievirksomhetene, herunder representasjonen av kjønn, minoriteter og personer med nedsatt funksjonsevne. Forskning på kildemangfold og representasjon i innholdstilbudet er også av interesse, sier Velsand.

– I en stadig mer fragmentert mediehverdag med enorm tilgang på innhold fra mange slags kilder, stilles det store krav til den enkelte mediebruker. Kritisk medieforståelse er avgjørende også for folks evne til å delta i den offentlige samtalen, sier hun.

Totalt er det satt av 4,2 millioner kroner til forskningspotten, hvorav 250 000 er øremerket forskning på dataspill.

Powered by Labrador CMS