– Dette er samfunnsviktig innhold, som bidrar til at mediene oppfyller sin demokratiske rolle, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, om temaene som dominerer i norske nettaviser.
– Dette er samfunnsviktig innhold, som bidrar til at mediene oppfyller sin demokratiske rolle, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, om temaene som dominerer i norske nettaviser.

Ny rapport: norske nettaviser har bredt innholds­mangfold

6,9 millioner artikler fra 252 nettaviser over to år er analysert av Medietilsynet.

Publisert

Norske nettaviser har bredt innholdsmangfold, viser en fersk rapport fra Medietilsynet.

Avisene omtaler i stor grad nyhetstemaer som dekker folks grunnleggende informasjonsbehov, men har likevel teamer som dekkes i liten grad, opplyser Medietilsynet.

Se flere av hovedfunnene nederst i saken!

Det er saker relatert til næringsliv, politikk, idrett, helse og beredskap som får størst dekning.

– Til sammen utgjør disse temaene en stor del av nettavisenes nyhetsdekning. Dette er samfunnsviktig innhold, som bidrar til at mediene oppfyller sin demokratiske rolle, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Temaer som økonomi og landbruk dekkes «i forholdsvis liten grad av norske nettaviser», står det i rapporten.

– Dette er viktige temaer, som man kan stille spørsmål ved at ikke har høyere prioritet. Men disse temaene får mer plass i nisjemediene enn i breddemediene, sier Velsand.

Rapporten viser også at det er menn som dominerer som kilder på nyhetsflatene.

En analyse av nyhets- og debattsendingene på NRK og TV 2 i 2020, så var 61 prosent av kildene menn og 39 prosent kvinner.

Dette er første gangen innholdsmangfoldet i norske medier kartlegges.

Det er nær 6,9 millioner artikler fra 252 nettaviser fra 2020 og 2021, i tillegg til flere case-studier, som ligger til grunn for rapporten, opplyser Medietilsynet.

Hovedfunnene i rapporten:

  • Norske nettaviser formidler i stor grad nyhetsinnhold som er samfunnsviktig og som bidrar til at mediene oppfyller sin demokratiske rolle.

  • Næring, politikk, idrett, helse og beredskap er de nyhetstemaene nettavisene samlet ga mest plass i 2021. Det er få forskjeller fra 2020.

  • De nasjonale nisje- og breddemediene har ulike tematiske tyngdepunkter. Breddemediene har mer innhold om idrett, mens nisjemediene har mer næringsrelatert stoff. Økonomi, landbruk, klima og teknologi er temaer som får forholdsvis liten dekning, men som dekkes i større grad av nisjemediene enn av breddemediene.

  • Det er også betydelige variasjoner nisjeavisene imellom. Finansavisen og Dagens Næringsliv skiller seg ut med en vesentlig høyere andel næringsstoff enn de øvrige nisjeavisene, mens Nationen har betydelig mer innhold om landbruk og klima. Vårt Land og Dagen har den høyeste dekningen av familie og religion.

  • NRK og Aftenposten er de nasjonale breddemediene med mest allmenn profil, i den forstand at disse publikasjonene har størst og jevnest fordelt tematisk bredde.

  • Den tematiske dekningen i lokal- og regionavisene har mange likhetstrekk med de nasjonale breddemediene, men med noen forskjeller.

    Kilde: Mediemangfold i et innholdsperspektiv (Medietilsynet, 2022)

Powered by Labrador CMS