Medieåret 2017

7 trender vi tror kommer til å prege digital markedsføring i 2017

KRONIKK: Programmatisk, kunstig intelligens og mer fokus på ROI blir noen av hovedtrekkene i året som kommer.

  • Magnus Johansson, Norden-sjef i Rocket Fuel

Medieåret 2017

  • Hvordan blir året som kommer? Hva kan vi lære av 2016?
  • Medier24 inviterer gjennom romjul og nyttår et utvalg stemmer innen medier og kommunikasjon til å dele spådommer, håp og frykt - for året vi la bak oss, og det som kommer - gjerne fra eget perspektiv og ståsted. 
  • Vil du også mene noe? Ta kontakt på [email protected].

 

2017 vil by på en imponerende vekst innen programmatisk.

Vi ser at kunstig intelligens får en større plass, mer fokus på ROI, en mer kompleks kundereise og et større behov for sanntidsløsninger

Her er sju trender vi tror kommer til å prege 2017:  

 

1. Programmatisk markedsføring rettet mot flere enheter

Det vil bli en boom innen cross-device, altså markedsføring rettet mot flere enheter og økt programmatisk tilnærming på tvers av kanaler. Dette begynte vi å se konturene av i 2016, men det kommer til å bli enda vanligere i året som kommer.  Å rette markedsføringen mot brukernes mange enheter, framfor bare en, har mange fordeler. Du vil få bedre og mer målrettede data å jobbe med, noe som igjen betyr en langt bedre konverteringsrate og muligheter på tvers av displayannonser, video, sosiale kanaler og mail.

 

2. Programmatisk vil prege hele kundereisen

I 2017 kommer programmatisk i større grad til å følge hele kundereisen.  Denne utviklingen har gått tregere i 2016 enn hva analytikere spådde ved utgangen av 2015. Dette tror vi skyldes delvis at det neste skrittet blir fullstendige programmatiske løsninger hvor varemerke og DR er nøkkelkomponenter, framfor en mer ensrettet bruk av programmatisk kun innen merkevaren. Markedsførere må vise resultater, og er framfor alt interesserte i å drive kreative og målbare kampanjer i større skala. Med en stor vekst innen blant annet video gjennom programmatiske kanaler, vil vi se ytterligere kreativt materiale. Det er en klar sammenheng mellom merkevarebygging og DR ytelse, og markedsførere vil kunne bruke sin innsikt fra både merkevarekampanjer og DR kampanjer når de legger strategi.

 

3. Digital markedsføring dreier seg ikke lenger om «siste klikk»

Digital markedsføring handler ikke lenger om «siste klikk». Dette er en ren konsekvens av de to første spådommene. Nå utvider vi markedsføringen til å omfatte nye kanaler på tvers av flere enheter og integrerer programmatisk på hele kundereisen. «Siste klikk» gir ikke informasjon om samspillet mellom merkevaren og forbrukeren som kan brukes for å øke konverteringsgraden eller gi annen verdifull informasjon om samhandling av enheter. 2017 byr på utvikling og testing av nye verktøy og metoder som beveger seg bort fra «siste klikk» og mot mer omfattende vurderinger. Disse metodene vil etter hvert påvirke hvordan vi måler ROI og planlegger kampanjer.

 

4. Identitet er viktigere enn noen gang

Identitet er viktigere enn noen gang. Ettersom vi beveger oss over til andre markedsføringsmodeller og ser en utstrakt bruk av flere enheter er det å forstå og tolke identiteter viktigere enn noensinne. Tredjepartsløsninger vil være viktig, men ikke ideelt med tanke på forskrifter for innsamling og overføring av data.  Det er en fin balanse mellom å bruke identitetsløsninger på en måte som gir relevant reklame på tvers av alle forbrukerens enheter og beskytte forbrukerne mot uønsket eller overdreven tredjeparts datainnsamling.

 

5. Bruk av førsteparts data i markedsføring

Førsteparts data sørger for informasjon som gir betydelige fordeler.  Dette er data som er bundet til et selskap, noe som betyr at ingen andre selskaper har identiske data; det gir betydelig innsikt i de demografiske kundeprofilene og kan kombineres med tredjepart data ved behov. Neste år vil vi se mer DMP funksjonalitet distribuert til andre markedsføringsteknologier, enten i tillegg til frittstående DMPs eller i stedet for dem. Du kan forvente at flere DSPs tilbyr funksjoner som tagging og integrert analyse, og du kan forvente at flere bedrifter vil forsøke å oppnå et konkurransefortrinn på bakgrunn av kvaliteten på dataene de har samlet inn.

 

6. Smartere valg

Når stadig flere selskaper velger å bruke data de har samlet inn på ulike måter og fra ulike formater, må de også bruke denne datamengden til å skape konkurransefortrinn. Dataen må være tilgjengelig for andre teknologier og de må ha økt fokus på å bruke dataen smart på tvers av organisasjonens markedsføringsavdeling.

 

7. Markedsførere drar fordeler av DMP

Med fremveksten av DMPs, blir førsteparts data stadig viktigere for markedsførere. Vi kan kombinere adferdsdata med CRM-data og få bedre forståelse av når og hvor du skal kunne engasjere brukerne og med hvilke meldinger. DMPs blir brukt, men ikke i det tempoet som opprinnelig spådd. Dette skyldes delvis at avkastningen på DMP adopsjon – tar tid, og dels fordi ikke alle selskaper har funnet ut hva de skal gjøre med ny sentralisert data og verken har folk eller prosesser på plass for å dra nytte av det. 

2017 vil bli året hvor kunstig intelligens dominerer markedsføringsnyhetene.  Ved å knytte alle delene sammen, får vi muligheten til å lære fra informasjonen dataen gir oss og kan dermed forbedre kampanjene på flere ulike måter: finne riktig målgruppe, riktig budskap, riktig enhet og til riktig tid. Gitt volumet og hastigheten man står ovenfor er kunstig intelligens den klart mest effektive måten å behandle dataene og gjøre veloverveide beslutninger i sanntid. Vi forventer å se et forbedret tilbud som gjør at merkevarer lettere kan bruke maskinlæring og AI-løsninger i 2017.

 

 

Powered by Labrador CMS