Fra Hellas til Stormen og gården på Vestlandet: Slik er Widveys sommer

MEDIESOMMER: Kulturministeren leser papiraviser, har kjøpt seg DAB - men har ikke prøvd Popcorn Time.

Publisert Sist oppdatert
  • Navn: Thorhild Widvey
  • Alder: 59
  • Stilling: Kulturminister

Dette er Medier24s intervjustafett «Mediesommer». Dagens gjest Thorhild Widvey ble utfordret av Espen Egil Hansen. 

Les alle Mediesommer-pratene her!

Først tre spørsmål til deg:

To fra Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansen:

Siden det er sommer og vi kan tenke helt fritt og uforpliktende: Burde det tenkes helt nytt rundt NRK og NRK-lisensen? Gradvis gjøre den om til en finansiering av kvalitetsjournalistikk og programvirksomhet med mange avsendere og redaksjoner landet rundt?

- Jeg la fram en stortingsmelding om allmennkringkasting like før ferien, der konklusjonen er at dagens kringkastingsavgift fremdeles gir relativt stabile inntekter og at den videreføres ut denne stortingsperioden. Vi ser også at den teknologiske utviklingen om noen år vil kunne gjøre det aktuelt å gå over til en annen finansieringsmodell. Før vi konkluderer, vil vi utrede de praktiske og økonomiske konsekvensene av ulike modeller.

- Vi utnevner også et mediemangfoldsutvalg som skal vurdere statens mål for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler best kan bidra til mer mediemangfold i fremtiden.

- Du er politisk leder for et kulturbyråkrati som med sine bevilgninger over statsbudsjettet i liten grad lever de voldsomme endringene som nå skjer på kulturfeltet. Kan det ende godt?

- Byråkratene i departementet har god kompetanse på de områdene de er satt til å forvalte. For å opprettholde prinsipper som upartiskhet, likebehandling og åpenhet er det også viktig at byråkratiet ikke har for tette bånd til sektoren de regulerer og bevilger penger til.

Og så ett fra Medier24:

Hva er status for nullmomsen for digitale nyhetsmedier - når skjer det noe? Er vi i gang fra 1. januar?

- Vi har fullt trykk på arbeidet med å notifisere fritaket for merverdiavgift for alle nyhets- og aktualitetsmedier hos EFTAs overvåkingsorgan. Vi ønsker å få dette på plass så snart som mulig, men dette står ikke bare på oss. Notifikasjonen må først godkjennes av ESA, og da er det viktig at vi først gjør en grundig jobb slik at muligheten for gjennomslag blir så stor som mulig.

Så ni kjappe sommerspørsmål: 

Hvor og hvordan tilbringes sommeren?

- Jeg har vært i Hellas, der jeg blant annet besøkte Akropolis og det fantastiske nye museet der. Jeg har også seilt en uke rundt øyene ut fra Athen. Og jeg var så heldig å få med meg Leif Ove Andsnes og Mahler Chamber Orchestra sin fantastiske Beethoven konsert i Stormen kulturhus i Bodø forrige helg. Nå kobler jeg av på Vestlandet med litt arbeid på gården og turer i fjellet.

Hvilken responstid har du på e-post i ferien?

- Jeg sjekker mail om morgenen og et par ganger i løpet av dagen. Heldigvis har jeg dyktige medarbeidere som varsler meg dersom noe haster.

Hvilke medier bruker du i ferien, og følger du nyhetsbildet like tett som vanlig?

- Jeg følger nyhetsbildet nesten like tett som vanlig, både gjennom papiraviser og nyheter på iPaden.

Hvilke store spørsmål bruker du ferien til å grunne over?

- Hvordan vi skal sikre at kultur-Norge skal få flere ben å stå på og rustes for fremtiden.

Hvordan skal avisbransjen og journalistikken overleve?

- Avisbransjen må fortsette med innovasjon og nytenkning. Regjeringen bidrar til dette gjennom plattformnøytral mediestøtte, og vi jobber med å få godkjent nullmoms i ESA så snart som mulig. 

Er teknologi så viktig som stadig flere skal ha det til?

- Ja, teknologi og teknologiutvikling er viktig for oss alle - både for private og for bedrifter.

Ja eller nei til DAB og å stenge FM-nettet?

- Ja, jeg har DAB-radio. Stortinget bestemte at FM-nettet skal slukkes i 2017 under forutsetning at visse vilkår er oppfylt. Vilkårene Stortinget satte er nå innfridd og regjeringen har derfor besluttet at FM-nettet slukkes i 2017.

Når kjøpte du en papiravis sist?

- Senest nå i sommer.

Har du brukt Popcorn Time?

- Nei, jeg har aldri brukt Popcorn Time.

  • Og til slutt: Hvem vil du utfordre til å bli neste intervjuobjekt?

- TV 2-sjef Olav Sandnes. Og så kan vi stille han følgende spørsmål:

Hvordan vil TV 2 møte Discovery/TV Norges satsing på sport?

TV 2 har hatt en markedsandel på TV 2 Hovedkanalen på 16,6 % i første halvår 2015. Etter et relativt svakt første halvår, hva kan vi vente av nytt i annet halvår?

Powered by Labrador CMS