Nationen leflet med å legge ned papiravisa i 2016. Nå går det så bra at de tenker seg om en gang til.

For plutselig peker alle pilene oppover i Tun Media. Pensjon og pressestøtte ga minus i 2014, men kanonstart på 2015.

Publisert Sist oppdatert

- Det går så bra med Nationen nå etter at vi stengte nettet, at de planene vi begynte å jobbe med i fjor...vel, det kommer til å skje en gang i framtida. Men vi må se på timingen på nytt, ser vi nå, sier Mads Yngve Storvik.

Han er ansvarlig redaktør og direktør i Nationen, samt konsernsjef i «landbrukskonsernet» Tun Media.

Det var i fjor at den driftige nordlendingen for alvor antydet at det veldig snart måtte skje noe med frekvensen på Nationen. Antydningen var å legge ned alle papiravisene minus fredag, og levere digital eAvis/plussløsning resten av uka.

Kriteriet var at brukerne måtte bli digitale nok. Og at det nær sagt - gikk «dårlig nok» med papiravisen.

Men det har det ikke gjort.

FAKTA: Nationen og Tun Media

  • Nationen er «distriktenes næringsavis», og omsetter for drøyt 70 millioner kroner årlig. Ansvarlig redaktør og direktør er Mads Yngve Storvik.
  • Storvik er også konsernsjef i Tun Media, som blant annet gir ut medlemsbladet Bondebladet, samt magasinene Norsk Landbruk og Traktor.
  • Konsernet omsetter nå (2014) for rundt 128 millioner kroner etter at man for to år siden solgte ut blant annet Valdres Media. I 2009 var omsetningen oppe i nær 300 millioner kroner. Men de påfølgende årene ga også solide minus; så mye som 56 millioner kroner i negativt resultat i 2011.
  • Tun Media eies av flere landbruksorganisasjoner, samvirker og bedrifter. De største eierne er Tine, Norges Bondelag, Nortura og Felleskjøpet.
  • Styreleder er Johnny Ødegård, med Einar Frogner som nestleder. Øvrige styremedlemmer er Einar Taranrød Storsul, Kjell Steinar Rakkenes, Marit Bårnes og Espen Eikass Syljuåsen. Tidligere Budstikka-redaktør Andreas Gjølme sitter også i styret.

- Kanskje fordi vi er nisje

Bakgrunnen for de store planene i fjor, var at alle pilene pekte nedover. Storvik overtok 1. mars en avis og et konsern med røde tall og mye usikkerhet.

- Vi hadde framskrivinger som tilsa at vi kom til å nærme oss stupet. Så noe måtte vi gjøre. Vi begynte ganske raskt med å ta betalt på nett, for å se hvilken effekt det hadde. Teorien var at det kunne bremse opplagsfallet - og det har det gjort. Såpass at opplagstallet nå øker. Det godkjente opplagstallet økte i 2014, og det fortsetter å øke inn i 2015, sier Storvik.

Nationen hadde et betalt total opplag på 12.675 i 2014, mot 11.794 i 2013. En oppgang på 879 aviser, 7,45 prosent. Dog må det sies at Nationen nå er oppe på 2011-nivå igjen, etter nær sagt sammenhengende nedgang i 20 år. I 1991 var opplaget oppe i 23.011.

Rundt 70 prosent av Nationen.no er nå kun for abonnenter. Trafikken har gått ned, men de som vil lese stoffet, har blitt abonnenter.

Og snart 50 prosent av abonnentene, har registrert seg digitalt.

- Alle abonnenter har digital tilgang. Nå kan de også velge bort papiravisa. Eller få papiravisa bare i helgene. Men det er ikke så mange som gjør det. Og leserundersøkelsene viser at Nationen hører hjemme på kjøkkenbordet på en hver gård. Etter en tur i fjøset skal bonden inn, drikke kaffe, lese avisa og kjefte litt, sier Storvik muntert.

- ...og bonden bruker gjerne støtsikre Nokia-telefoner i stedet for smarte telefoner med store skjermer, har du sagt før?

- Ja, kanskje. Men her skjer det noe nå. Landbruket blir stadig mer avhengig av apper og digital rapportering av alle slags måltall. Det er også bra for oss.

Hestekuren på vei fra stupet

- Jeg tror altså at framtida er digital, og at vi må gjøre noe med frekvens en dag. Men nå tenker jeg at det skjer når det er rett, ikke fordi vi må fordi det går så dårlig med oss. Og prosessen i fjor har uansett vært en god øvelse for oss, det har skapt forståelse for utviklingen, sier Mads Yngve Storvik. Uten å antyde når frekvensen vil bli rammet.

For nå går det meget bedre med både Nationen og konsernet Tun Media AS. Etter en flere år lang hestekur, som følge av både underskudd og kostbare investeringer:

- For et par år siden gikk det med dundrende underskudd. Tun Media har vært gjennom en ryddesjau, kuttet kostnader og solgt ut flere av investeringene. Det var nødvendig og riktig, sier Storvik om «ryddejobben» før han overtok i fjor etter Mari Velsand.

En av de kostbare kjøpene var Valdres Media. Som omtalt i en reportasje i ABC Nyheter for noen år siden, holdt på sende Tun Media i grøfta. For mens Nationen har levert stabilt de seneste åra, har pengene rent ut av konsernet:

I 2011 gikk Tun Media med et driftsunderskudd på hele 56 millioner kroner (!). Men de seneste åra er både Valdres og flere magasiner og virksomheter solgt ut av, og store kostnader kappet bort.

Denne uka vedtok styret resultatet for 2014, et resultat Storvik er fornøyd med:

- Både konsernet og Nationen har et driftsresultat i minus i fjor, men det skyldes i stor grad store engangskostnader for ny pensjonsordning. Som framover vil gi gi lavere og forutsigbare kostnader, sier konsernsjefen.

De ekstraordinære pensjonskostnadene på til sammen 18,5 millioner kroner, sender driftsresultatet godt under null. Men korrigert for det, leverer AS Nationen et driftsresultat på 500.000 i minus - og konsernet 9,7 millioner i pluss.

Og på den nederste linja; et resultat før skatt på minus 2,7 millioner i Nationen, og pluss 2,9 millioner i konsernet.

Eventyrlig første kvartal

Enda mer fornøyd er publisher og konsernsjef Storvik med 1. kvartal i 2015. Engangskostnader og dårlig start på 2014 er en avsluttet affære i regnskapet.

Og slik alle avisfolk alltid uttaler at «inngangen på året har vært god», sier han også det. Forskjellen er kanskje at Storvik også deler de faktiske tallene:

- Starten på 2015 for hele Tun Media har vært fantastisk. Opplagsinntektene øker, vi har annonsevekst og lavere kostnader:

  • Annonseinntektene er opp 4 prosent sammenlignet med 2014.
  • Opplagsinntektene er opp 5 prosent.
  • Kostnadene er 1 prosent lavere.

- Det gir en 88 prosent forbedring av EBITDA. Vi har 2 millioner i pluss i første kvartal 2015, mot 1,1 i 2014, sier Storvik.

I 2013 var det knapt pluss, og i 2012 gikk første kvartal alene med fem millioner i minus.

- Det er du som har kommet inn og gjort alt rett siden du begynte?

- Nei, nei, nei. Hvis jeg har bidratt til litt av det, er det bra. Hovedgreia er nok at vi stengte nettet. Og har klart å holde kostnadene nede, svarer Storvik ydmykt.

Hvordan vokse digitalt?

Og for flaggskipet Nationen, vil de digitale annonseinntektene i år være like store som de på papir.

- Vi hadde en liten nedgang i fjor, etter en ventet nedgang i trafikken da vi stengte nettet. Men nå øker trafikken, og salget enda mer. Vi mangler rett og slett varelager. Så det er utfordringen vår nå - å finne balansen mellom å skape trafikk og digitale annonseinntekter, og ikke gi bort så mye at vi mister abonnenter, sier Storvik.

Han peker på at det kanskje er mulig for Nationen å stenge nettet og lykkes med det, siden de er en nisjeavis med få konkurrenter.

Men trafikk vil han likevel skape. Og Nationen.no satser digitialt. Blant annet med et videoprosjekt støttet av SkatteFUNN, der alle journalister nå skal kunne lage video med iPhone og enkle grep.

- Målet vårt er å lage video like kostnadseffektivt som tekst og bilde. Ellers har vi ikke råd til å drive med det. Og kanskje kan vi skape en plass i landbruksdebatten på web-tv, flere ganger i uka. Det er noe av det vi tenker på, sier Storvik.

- Men den stengte nettavisa. Hva gjør du den dagen det kommer en konkurrent - frykter du det?

- Ja, og det er lett å etablere seg i dag med en nettavis. I så fall måtte vi kanskje ha gjort ting annerledes igjen.

Sårbar for rammevilkår

Mads Yngve Storvik har altså tro på at både papiravisen og betalt nisjejournalistikk kan overleve en stund til og i en eller annen form. Men det er dog noen ytre faktorer som kan endre spillet.

Én av dem er naturlig nok Posten, konstaterer den tidligere informasjonssjefen i nettopp Posten.

- En gang i tida blir det slutt på lørdagsombæring av aviser også. Og - den siste abonnenten ytterst i Lofoten kommer til å koste oss veldig mye, sier han.

Pressestøtte er naturlig nok også en viktig faktor.

Og medvirkende årsak til fjorårets minus i Nationen: To måneder før året var omme, mistet Nationen 4 millioner kroner for samme år, på grunn av en omlegging av støttekriteriene. I tillegg kom regjeringen med forslag om et kutt i selve pressestøtten, noe som ville gitt Nationen ytterligere 4 millioner i minus.

- Hvis man begynner å tukle med rammevilkårene, er det skummelt. Et kutt på ti prosent vil ramme oss hardt. Jeg har et lønnlig og troverdig håp om at Thorhild Widvey som må være en smart dame, skjønner at det ikke nytter å komme tredje året på rad med kutt i støtten, sier Storvik klart.

Litt mindre kontant kommer svaret når vi spør om han ønsker seg et «tak» på pressestøtten, slik regjeringen foreslo i fjor og som senest Landslaget for lokalaviser tok til orde for.

Et kronetak kunne for eksempel ha rammet Vårt Land og Dagsavisen, som begge får over 40 millioner kroner. Men ikke Nationen, som nå får 22 millioner kroner.

- For å si det sånn: Jeg ser argumentene for å ha et tak, og for å ikke ha et tak. Jeg skjønner at det kan bli en diskusjon om at vi er noen som får en relativt stor andel av pressestøtten. Og jeg kan forstå at LLA er misfornøyd med det, sier Storvik, og fortsetter:

- Hvis jeg skulle ha vært egoistisk, hadde det vært gull med et tak. Men så egostisk vil jeg ikke være. Vi bør ikke ha en ordning som er konkurransevridende, men tvert i mot forutsigbarhet og likhet i ordningen.

Powered by Labrador CMS