20 millioner deles ut til lokale radio- og TV-stasjoner

Medietilsynet øker første utbetaling til 75 prosent av beløpet, for å bøte på en krevende situasjon.

Publisert

Medietilsynet tildeler 20,4 millioner kroner til 89 lokalkringkastingsaktører fra tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier, skriver de i en pressemelding. 

Til sammen mottar 52 programproduksjoner støtte, 31 lokalradioprogram og 21 program på lokal-tv.

– I år øker vi den første utbetalingen av støtten til 75 prosent av støttebeløpet for å bøte på den utfordrende situasjonen lokale medier opplever, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i meldingen.

Beløpet vil bli utbetalt denne uken. 

– Medietilsynet mottok 455 søknader om støtte fra 125 søkere, noe som er et rekordantall søknader. Det vitner om at det er stor interesse for ordningen, sier Velsand. Samlet søknadsbeløp var på 60,1 millioner kroner.

I år økes første utbetaling til 75 prosent av støttebeløpet, ettersom mange lokale TV- og radiostasjoner står i en svært krevende situasjon som følge av korona-epidemien. 

– Vi er i en spesiell situasjon, og Medietilsynet ser at det kan bli behov for å gjøre endringer i prosjektene eller å forlenge fristen for prosjektgjennomføring som følge av Korona-situasjonen. Den enkelte kringkaster må i så fall ta dette nærmere opp med oss, sier Velsand.

Se alle som får støtte her (ekstern lenke) 

Powered by Labrador CMS