Stor økning i søknader om digitaliseringsmidler til lokalradio

Økt støtte gir stor økning i søknader

Publisert

Medietilsynet har mottatt 129 søknader fra 60 radioer om støtte til digitalisering i 2021 etter at det nå er åpnet opp for å gi økt støtte for digitale sendinger i lokalradio.

– Det store antallet søknader viser at det var et riktig og viktig grep å øke støtten lokalradioene kan få til digitalisering, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Det årlige støttebeløpet en søker kan motta, økte tidligere i år til 1,5 millioner kroner. 17 virksomheter har søkt om 30,7 millioner kroner til å bygge ut digitale lokalradionett rundt om i landet. Omkring halvparten av støtten på 21 millioner kroner som er foreslått fordelt neste år, skal øremerkes prosjekter som bidrar til å digitalisere lokalradioene.

– Digitaliseringsarbeidet er ressurskrevende, og det er nok mye av grunnen til at så mange lokalradioer og utbyggere av digitale lokalradionett nå har søkt digitaliseringsstøtte, sier Velsand.

Medietilsynet deler ut støtte til lokalkringkasting fra ordningen om tilskudd til lokale lyd-og bildemedier. Søknadsfristen for 2021 gikk ut 25. november, og det kom til sammen inn 394 søknader med en samlet søknadssum på 62,3 millioner kroner.

Medietilsynet forventer å kunne gi svar til søkerne i løpet av mars neste år, etter at fagutvalget for lokalkringkasting har vurdert og laget en innstilling til tilsynet.

Powered by Labrador CMS