LNU raser mot NRK:

- Hvem tror Andreas Wahl, NRK og rektor på Lillestrøm VGS at de er når de tukler med et skolevalg?

Paraplyorganisasjon for 98 barne- og ungdomsorganisasjoner raser mot at NRK har manipulert skolevalget.

Publisert

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner reagerer kraftig på at NRK har manipulert skolevalget ved Lillestrøm VGs til bruk i programmet Folkeopplysningen.

De representerer 98 barne- og ungdomsorganisasjoner, herunder alle ungdomspartiene.

Styreleder Rode Hegstad i LNU er tydelig oppgitt.

- Hvem tror Andreas Wahl, NRK og rektor på Lillestrøm VGS at de er når de tukler med et skolevalg og ungdoms engasjement på denne måten? Skolevalget er mange unges første møte med demokratiet, et av de viktigste tiltakene for demokratiopplæring i Norge, og krever enorm innsats fra ungdomspartiene som organiserer dette hvert valg.

- Kynisk stunt

LNU mener det er direkte respektløst å manipulere skolevalg for underholdningen skyld.

- En tredel av elevene på Lillestrøm VGS har stemmerett for første gang i dette valget. Kyniske stunt som dette skader tilliten unge har til demokratiet, og viser hårreisende dårlig dømmekraft fra de som står bak.

LNU mener at NRK må stå skolerett for elevene.

- NRK og rektor må beklage til elevene på Lillestrøm VGS og til alle ungdomspartiene. Valgmanipulasjon er et åpenbart brudd på NRKs og skolens samfunnsoppdrag, og bør føre til oppvask på Marienlyst og på rektors kontor.

– Ikke lurt

Rektor ved Lillestrøm videregående skole, skriver i en kommentar på NRK Ytring at han mener elevene ikke har blitt lurt. 

«Noen vil hevde at elevene er blitt lurt. Jeg mener ikke det. Dette er et skoleeksempel på et undervisningsopplegg som treffer», skriver han hos NRK. 

Og videre: 

«I henhold til opplæringsloven skal opplæringen blant annet fremme demokrati, gi elevene kunnskap, dugleik og holdninger for å kunne delta i fellesskapet og lære elevene å tenke kritisk. Ett læreplanmål i samfunnsfag er å utforske og diskutere hvordan en kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning». 

– Mulighet for re-orientering

I en tekstmelding til Medier24 opplyser Andreas Wahl selv at de har som mål med prosjektet å beskytte og styrke demokratiet. 

– En av NRKs viktigste oppgaver er å beskytte og styrke demokratiet. I et samfunn der informasjonsflyt og påvirkning blir stadig mer uoversiktlig, vil Folkeopplysningen gi publikum redskap til å forstå hvilke faktorer som styrer valgene våre og å manøvrere i jungelen av budskap. Vi trenger bare se til det amerikanske presidentvalget for å forstå at også valg kan påvirkes utenfra, skriver han til Medier24. 

Han sier at de ikke ønsket å påvirke et tellende valg, og det er bakgrunnen for at de har valgt å forsøke å påvirke et skolevalg.

– Siden vi ikke ønsker å påvirke resultatet i et tellende valg, har vi tatt for oss et skolevalg. Det er opp til hver enkelt skole å avgjøre hvorvidt de vil gjennomføre skolevalg. Det blir derfor ikke laget et nasjonalt resultat og tallene brukes stort sett som bakgrunnsinformasjon. De av elevene som har stemmerett ved årets valg har mulighet til å re-orientere seg etter avsløringen av vår innblanding i skolevalget i dag, og delta i kommune- og fylkestingsvalget uten vår eventuelle påvirkning, skriver han.

Powered by Labrador CMS