VG-kommentator Leif Welhaven.
VG-kommentator Leif Welhaven.

Kommentar

Et rart, og litt korpsånd­preget, journalistisk standpunkt

«Hadde det vært best å ikke røre en aktuell sak om Petter Northugs roller, fordi det kan være ekspertbindinger som er verdt å drøfte også i eget mediehus», spør VG-kommentator Leif Welhaven.

  • LEIF WELHAVEN, VG-kommentator. Denne kommentaren er et svar på Lasse Olsrud Evensens innlegg «Rydd i eget hus, Welhaven».

Et ordskifte med Lasse Olsrud Evensen har en tendens til å vare en stund, og i et oppfølgerinnlegg hos Medier24 går han overraskende personlig til verks.

Han mener undertegnede burde «rydde i eget hus» før jeg kritiserer andre, og det trekkes frem en del forhold han ser på som potensielt problematiserbare hva gjelder ekspertroller og hatter hos VG, og spesielt VGTV.

At det kan være forhold å debattere også hos min arbeidsgiver har han etter all sannsynlighet rett i, og litt avhengig av hvor man velger å legge lista, vil tilsvarende trolig gjelde hvert eneste større mediehus i landet, i en eller annen grad.

Men om virkeligheten er slik at vi alle sitter i glasshus hva gjelder vennskap, kjennskap og bindinger blant sportsekspertisen, er vi da forhindret fra å ta opp problemstillinger som måtte dukke opp i nyhetsbildet?

Blir det en ikke-sak at Petter Northug får betalt både av TV 2 og Norges Skiforbund på likt, fordi det kan forekomme ekspertbruk hos oss, der det også kan diskuteres om nærhet og avstand er tilstrekkelig ivaretatt?

Det kan åpenbart være nødvendig med en bredere drøfting av temaet, og som en stor aktør er VG blant dem som kan ha godt av å diskutere grensegangen for egen policy.

Men jeg klarer ikke å se hvordan dette skulle påvirke valg som ble tatt rundt det aktuelle ordskiftet om Petter Northug.

Det fremstår temmelig opplagt at det har journalistisk interesse at Northug i det ene øyeblikket sprader rundt og fronter Norges Skiforbunds sponsorer i Seefeld, før han deltar som ekspert i TV 2s redaksjonelle sendeflater i det neste, mens begge partene betaler ham for innsatsen.

Det er heller ikke irrelevant at det dreier seg om en av Norges mest kjente og profilerte personer, og såvidt jeg kan se er det ikke bragt til torgs holdbare argumenter som taler mot omtale.

Vi kan gjerne diskutere om man liker eller ikke liker ordlyden på et sportscover, men den faglige relevansen for selve saken fremstår udiskutabel.

Skulle man da dratt i den redaksjonelle bremsen fordi det kan være tatt valg hos VGTV som også muligens er diskutable?

Det hadde etter mitt syn vært et rart, og litt korpsåndpreget, journalistisk standpunkt.

Hele saken dette begynte med kunne jo vært unngått om Northug hadde gått ut av kontrakten med Norges Skiforbund da han valgte TV 2.

Og da det ikke skjedde, burde TV 2 opplyst tydeligere om rollene.

Til og med Olsrud Evensen kommer jo til at det hadde vært fordelaktig om rollene hadde blitt «flagget noe sterkere».

Dette er kjernen i en sak det må være relevant å ta tak i offentlig, helt uavhengig av forhold i eget hus. Så skal selvsagt VG, som alle andre aktører i denne dammen, tåle at det rettes et kritisk søkelys mot oss.

Svaret må uansett være at vi trenger mer debatt - ikke mindre. Og det hadde vært destruktivt for sportsfeltet om frykten for å sitte i glasshus medfører at det aldri blir rørt en eneste stein.

Powered by Labrador CMS