VG tar Riks­advokaten til lag­mannsretten

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang anker kjennelsen fra Oslo tingrett i striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening gikk sammen med Verdens Gang i et søksmål mot Riksadvokaten. Oslo tingrett avslo imidlertid begjæringen. Nå blir saken anket.

I arbeidet med en sak om Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen ble VG-journalist Ola Haram nektet innsyn i flere sentrale dokumenter.

Avisen satte også søkelyset på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten. Med unntak av selve påtalevedtaket, ble begjæringen avslått av Riksadvokaten.

Da gikk Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sammen med VG i et søksmål mot Riksadvokaten. Oslo tingrett avslo imidlertid begjæringen. Nå blir saken anket.

– Vi mener beslutningen fra Oslo tingrett bygger på feil lovforståelse om medienes innsynsrett, og er i strid med nyere rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag.

Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, mener saken er prinsipiell, og at det ikke var vanskelig å ta en beslutning om å anke kjennelsen.

– Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn og så nekter mediene innsyn i dokumentene, da blir allmennheten nektet muligheten til å kunne få vite om ting har foregått etter boka eller ikke. Dette har med tilliten til politiet og rettssystemet å gjøre, og det virker det ikke som om tingretten har tatt inn over seg, sier Jensen.

VGs ansvarlige redaktør, Gard Steiro, sier dette om hvorfor saken er viktig:

– Vårt arbeid med illegale våpen er på langt nær avsluttet. Sakskomplekset er stort og omhandler fremtredende myndighetspersoner. Om pressen ikke får innsyn i dokumentene, vil flere vesentlige spørsmål forbli ubesvarte. Det vil være alvorlig for tilliten til politiet. I VG er vi svært takknemlige for at Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening engasjerer seg. Denne saken handler ikke bare om VG, men om norske journalisters mulighet til å drive maktkritisk journalistikk. 

Det er advokatene Halvard Helle og Halvor Manshaus hos advokatfirmaet Schjødt som fører saken på vegne av VG, NJ og NR. Her finner du hele ankeerklæringen.

Powered by Labrador CMS