I dag sender regjeringen nullmomsen til ESA. Forventer rask behandling

Men Fagpressen ble ikke bønnhørt.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding tirsdag morgen opplyser Kulturdepartementet at man nå har sendt formell notifikasjon til ESA om fritak for moms på elektroniske nyhetstjenester.

Og man forventer rask behandling, sier regjeringen:

- Fritaket vil bli iverksatt så snart ESA har godkjent ordningen og nødvendig forskrift er fastsatt. Det legges opp til at Skattedirektoratet sender forslag til forskrift på høring før jul. Forskriften vil bli fastsatt etter at høringen er gjennomført og ESAs vedtak foreligger. Det tas sikte på iverksetting 1. mars 2016.

Likebehandler papir og nett

Dagens nullmoms på nyheter og aviser omfatter kun papiraviser. Aviser og nyheter i elektronisk form får fortsatt 25 prosent moms, og etter en lang drakamp de seneste åra landet regjeringen i fjor høst omsider på nullmoms også for digitale nyhetstjenester.

- Vi vil likebehandle nyheter på papir og i elektronisk form, og fremme nyhetsformidling og samfunnsdebatt. Det bør derfor være nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som benyttes for å formidle dette innholdet, sier finansminister Siv Jensen i meldingen.

Drakampen mellom Finansdepartementet og Kulturdepartementet skal lenge ha vært en del av striden; førstnevnte er som hovedregel skeptisk til nye avgiftsfritak.

I pressemeldingen beskriver regjeringen den nye nullmomsen slik:

- For å gi avgiftsmessig likebehandling av nyheter på papir og i elektronisk form har regjeringen i 2016-budsjettet forslått å utvide dagens fritak til å omfatte elektroniske nyhetstjenester. Fritaket vil dermed gjelde alle nyheter, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv.

- Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen. Når vi nå fjerner dette hinderet sørger regjeringen for at mediebransjen kan utvikle og tilby fremtidsrettede medieprodukter til brukerne, uavhengig av plattform, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Fagpressen ble ikke bønnhørt

Men et skår i gleden for deler av mediebransjen er denne: Nullmomsen vil kun omfatte deler av mediebransjen. Fagpressen, bransjemedier og lignende nyhetstjenester vil etter alt å dømme ikke få momsfritak.

Depertementet bekrefter at fritaket vil gjelde tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmennheten.

- Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil dermed ikke være fritatt, skriver regjeringen.

Powered by Labrador CMS