Regjeringen vil gjøre det straffbart å strømme film og TV fra ulovlige tjenester. Flytter ansvaret over på dem som ser på

Ny åndsverklov skjerper ansvaret for dem som bruker ulovlige strømmetjenester.

Publisert

Regjeringen ved Kulturdepartementet og statsråd Linda Hofstad Helleland la onsdag fram forslag til ny åndsverkslov. 

Blant flere skjerpelser og endringer i loven kan vi lese en interessant innstramming som TV-bransjen vil glede seg over - mens seere som liker å se på film kan hende vil irritere seg.

Loven viderefører hovedregelen om at «den enkelte internettbruker (...), ikke skal ha noe ansvar etter åndsverkloven, selv om materialet hun eller han ser på er ulovlig lagt ut». 

Men regjeringen foreslår nå et unntak:

Det blir ulovlig å strømme film «og andre åndsverk» der det er åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut. 

Det er imidlertid også et vilkår om at den ulovlige kilden er «egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad», heter det. 

- Straff og erstatning kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen, skriver regjeringen. 

Erstatter lov fra 1961

- Å sikre en sterk beskyttelse av rettigheter til eget verk er et klart premiss for regjeringens politikk, som legger til rette for utvikling av kreative næringer, sier Helleland. 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).
Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

- Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov, og samtidig en viktig næringslov, sier hun.  

Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende åndsverklov fra 1961. De mange endringene som har blitt foretatt siden 1961, gjør at gjeldende lov i dag fremstår som fragmentert og vanskelig tilgjengelig, framholder regjeringen. 

Forslaget til ny lov er mer teknologinøytral og lettere tilgjengelig. Regjeringen ønsker å styrke posisjonen til skapende og utøvende kunstnere, og foreslår flere regler som styrker deres stilling.

- Vi foreslår en ufravikelig regel om at opphaverne har krav på rimelig vederlag når de overdrar rettigheter, og at opphaverne ikke skal anses for å ha gitt fra seg flere rettigheter enn det som klart er avtalt. Regjeringen foreslår også å klargjøre og styrke erstatningsreglene ved brudd på opphavsretten, heter det.

 

Powered by Labrador CMS