Utvalgsleder Knut Olav Åmås leverte utredningen til kulturminister Linda Hofstad Helleland 7. mars.
Utvalgsleder Knut Olav Åmås leverte utredningen til kulturminister Linda Hofstad Helleland 7. mars.

Ingen hastebehandling av arbeidsgiveravgift. Helleland sender utvalgets ønskeliste ut på tre måneders høring

Kulturministeren ber samtidig høringsinstansene om å prioritere de viktigste tiltakene, og kommentere finansieringen av dem.

Publisert

Kulturdepartementet sendte torsdag den offentlige utredningen fra Mediemangfoldsutvalget ut på en tre måneders høring

Det vil si fram til St. Hans 23. juni, hvilket etter alt å dømme betyr at det ikke blir noen realitetsbehandling av noe som helst på denne siden av sommeren. 

- Mediemangfoldsutvalget gjorde en solid og grundig jobb, spesielt når det gjelder å kartlegge situasjonen for mediemangfoldet i Norge. Norske mediebrukere har en rik tilgang på aviser, kringkastere og andre medietilbud, og utvalget peker på verdien av dette i et demokratisk perspektiv, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en melding torsdag.  - Utvalgets NOU gir et veldig godt grunnlag for å vurdere hvordan statens virkemidler best kan benyttes for å oppnå målene om mediemangfold i Norge, sier statsråden, og legger til:

- Samtidig ser vi behovet for å spisse dette noe for å få et konkret beslutningsgrunnlag, og ber derfor høringsinstansene om å prioritere og kommentere de enkelte tiltakene utvalget foreslår, og dessuten kommentere finansieringen av tiltakene. 

Utvalgets utredning kom med en ønskeliste på pluss minus 800 millioner kroner, hvor et midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift for mediebransjen var det dyreste punktet. 

Samtidig foreslo Åmås-utvalget en omfordeling det enkelte aviser med store tilskudd ville få noe redusert pressestøtte, mens de minste lokalavisene skulle få mer. 

 

Dette var de viktigste forslagene fra Mediemangfoldsutvalget

  • Momsfritaket utvides til alle nyhets- og aktualitetsmedier og salg av enkeltartikler.
  • Tidsbegrenset fritak for arbeidsgiveravgift for nyhetsbaserte norske medieselskaper.

Produksjonstilskuddet (pressestøtten) for nyhetsmedier blir videreført, med flere justeringer:

  • Lokale medier mottar et minstetilskudd på 750.000 kroner – 1.295.000 kroner for nordnorske aviser.
  • Tilskuddssatsene for nummerto-aviser i storbyene – ikke riksdekkende meningsbærende aviser – blir erstattet av satsen for lokale nummerto-medier. Endringen blir faset inn over fire år.
  • Tilskuddstaket blir redusert til 27 prosent av mottakernes driftskostnader. Endringen blir faset inn over fire år.

Utvalget foreslo også tre nye tilskuddsordninger:

  • for innovasjonsprosjekter for nyhetsmedier, på 30 millioner kroner per år.
  • for å stimulere samfunnsviktig journalistikk, på 20 millioner kroner per år.
  • for nyhetsmedier som er gratis for brukerne, på 20 millioner kroner per år.

Saken blir oppdatert. 

Powered by Labrador CMS