Helleland prøver seg på et mindre kutt i pressestøtten. Vil også bremse NRK-veksten. Mediebransjen skuffet over budsjettet

Kutter produksjonstilskuddet med 10 millioner kroner. NRK får ingen lisensvekst.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag legger regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2017.

Som vanlig er det to forhold mediebransjen venter spent på, og nær sagt som vanlig kommer det stramme forslag fra de blåblå:

Fryser NRK-lisensen

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil bremse NRK-veksten, og foreslår ingen økning i lisensen neste år. Det vil si samme nivå som 2015, 2577 kroner (eks. moms).

- Det er ikke nødvendig å øke kringkastingsavgiften nå. Kringkastingsavgiften til NRK har økt mer enn den generelle prisstigningen de siste ti årene, samtidig som antallet lisensbetalere har økt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en melding fra regjeringen.

Hun viser til at lisensinntektene har økt med 1.831 millioner kroner på ti år, fra 3.581 millioner kroner i 2006 til 5.412 millioner kroner i 2015. 

Dette tilsvarer en økning på 51,1 prosent.

- NRK har gjennomført flere effektiviserings- og innsparingstiltak de siste årene. Inntektsutviklingen de ti siste årene, i tillegg til effektiviseringen NRK har vært gjennom, tilsier at det er økonomisk handlingsrom til å videreutvikle NRK innenfor nåværende utgiftsrammer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Kutter 10 millioner i pressestøtte

I foregående år har regjeringen forsøkt seg på store kutt i pressestøtten.

Det gjør Helleland ikke denne gang, men: Hun prøver seg på et lite kutt.

Kulturdepartementet foreslår å kutte produksjonstilskuddet med 10 millioner kroner, fra 313 til 303 millioner.

Departementet kommer i budsjettdokumentet ikke med noen begrunnelse for dette kuttet.

Det foreslås ingen store endringer i innretningen på pressestøtten. 

Av andre punkter er det verdt å merke seg at Institutt for Journalistikk får videreført sin støtte, med 5,05 millioner kroner.

Skuffende, overraskende, uforutsigbart

Bransjen har torsdag reagert negativt på kulturbudsjettet:

- Skuffende og overraskende dårlig lisensforslag. Null i påslag på lisensen og ingen kompensasjon for lønns og prisvekst er i strid med stortingsforliket i vår. Et slikt kutt vil gå ut over tilbudet til publikum, sier NRKJ-leder Richard Aune.

- Det er skuffende at kulturministeren nok en gang kutter i pressestøtten. Hun er godt kjent med hvor tøffe tider det er i bransjen. Nå trenger mediehusene forutsigbarhet, men dette har hun valgt å se bort fra, sier Tove Nedreberg, styreleder i MBL.

- Beklagelig at regjeringen fortsetter nedtrappingen av produksjonstilskuddet uten å vente på mediemangfoldsutvalgets konklusjoner, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

– Burde gi avisene drahjelp

Landslaget for lokalaviser reagerer også sterkt på forslaget: 

– Regjeringen burde ha hevet produksjonstilskuddet kraftig for å vise at de vil gi avisbransjen drahjelp i vanskelige omstillingstider. Bransjen sliter med å opprettholde inntektene, noe også lokalavisene merker.

- En økning i støtten ville vært med på å hindre, i det minste redusert flere nedskjæringer som rammer journalistikken, sier generalsekretær Rune Hetland og styreleder Roar V. Osmundsen i Landslaget for lokalaviser (LLA).

Savner likebehandling på nullmoms

Fagpressen er skuffet over at regjeringen ikke følger opp behovet for innføring av digital nullmoms for nyhetsjournalistikk fra dybde- og nisjemediene.

– Regjeringen følger dessverre ikke opp de målene de selv påberoper seg for mediepolitikken. Vi setter vår lit til at stortinget forstår at staten ikke kan fortsette med en urimelig forskjellsbehandling mellom medier, sier adm. direktør Elin Floberghagen i Fagpressen.

Beregninger viser at innføring av 0-sats for digitale fag- og nisjemedier vil gi minimal provenyeffekt.

Samtidig mener Fagpressen dette er svært viktig for at nisjemediene skal kunne utvikle gode digitale produkter framover. Dagens system slår uheldig ut for medier som driver nyhetsjournalistikk i dybden.

– Spesialiserte medier bidrar til et stort mediemangfold, med satsing på kunnskap og kvalitetsjournalistikk på norsk. Vi ber om justering av grensene for nullmoms for elektroniske nyhetsmedier, slik at digitale fagmedier får de samme vilkår som andre nyhetsmedier, sier Floberghagen.

> LES MER om Kulturdepartementets budsjettforslag og hele statsbudsjett på regjeringen.no 

Powered by Labrador CMS