Kringkastingsrådet fikk 70 klager på Trygdekontorets episode om somaliere. Rådet svarte med å gi programleder Thomas Seltzer skryt

- Han bruker intelligens og humor og har skjønt at man løser ikke problemer ved å la være å snakke om dem, sier Per Edgar Kokkvold. Ga serien ros for å bygge bro og bryte ned fordommer.

Publisert

Kringkastingsrådet mener Trygdekontorets program om somaliere bidro til å bryte ned fordommer, og rådet roser norsksomalierne som hadde klaget på programmet.

Hele 70 klager var kommet inn til Kringkastingsrådet etter at Thomas Seltzers programserie hadde et program om somaliere. Klagene ble torsdag behandlet av rådet, men de fleste av medlemmene i Kringkastingsrådet mener programmet holdt seg innenfor grensene.

Rådets leder Per Edgar Kokkvold tror programmet var brobyggende.

– For etniske nordmenn bidrar det mer enn mye annet til forståelse av somaliernes situasjon i Norge, sier han.

– Jeg synes at Thomas Seltzer, som i dette rådet tidligere har fått mye kritikk, i denne sammenheng også fortjener gode ord for at han på en humoristisk, ofte røff, måte tar opp viktige ting på en bedre måte enn mange andre. Han bruker intelligens og humor, og han har skjønt at man løser ikke problemer ved å la være å snakke om dem, sier Kokkvold.

Flere andre av rådets medlemmer stilte spørsmål ved om de somalierne som deltok i programmet, var representative for hele det somaliske miljøet. Flere tok også til orde for at temaene som ble tatt opp, også bør tas opp på en seriøs måte i andre programmer uten ironi og humor. Det ble også påpekt at Trygdekontorets sjanger er krevende, og det kan være vanskelig å tolke og forstå alle nivåer.

Klagene som var kommet inn, handlet om at programmet bidro til stigmatisering, at det var mobbing av somaliere og en fornærmelse.

Flere av kringkastingsrådets medlemmer roser somalierne for å ha klaget.

– Jeg synes det er bra at vi har fått så mange klager fra en gruppe vi vanligvis ikke hører så mye fra. Klagerne skal ha ros for å ha kontaktet oss, sier Mette Gundersen.

 

Powered by Labrador CMS