Helleland jakter flere lisens­betalere: Vil fjerne smutthullet for dem som plomberer TV-en. NRK-ansatte slipper heller ikke unna

Flere tusen NRK-medarbeidere får ikke lenger fritak, dersom Kulturdepartementets forslag til endringer av Kringkastingsloven går gjennom.

Publisert

Kultudepartementet sendte fredag ut på høring et forslag til flere endringer i «kringkastingsloven». Forslagene er et slags oppsamlingsheat for flere temaer som har blitt drøftet de seneste åra, etter stortingsmeldingen om allmennkringkasting fra 2015. 

Blant annet foreslår regjeringen at Kringkastingsrådet fortsetter omtrent som i dag, vel å merke med to medlemmer til - 16 mot dagens 14. Og at Stortinget nå skal utnevne flertallet av medlemmene, ikke regjeringen. 

Endringene handler også om tilgjengeliggjøring av tv-program og presentasjon av premier i konkurranser. Og ikke minst: Regjeringen foreslår å flytte forhåndsgodkjenning av nye tjenester fra NRK bort fra politisk nivå (regjeringen selv) - til Medietilsynet. 

I en melding fra Kulturdepartementet sier statsråd Linda Hofstad Helleland: 

- Det er behov for å oppdatere og forenkle regelverket som gjelder for allmennkringkasting. Nå legger vi ut på høring et forslag som vil kunne bidra til at reglene vi har er i tråd med den teknologiske og markedsmessige utviklingen og publikums forventninger til allmennkringkasterne, og håper på mange og gode svar på høringen. 

Vil ha mer lisens

Endringene som kanskje betyr mest for folk flest er endringene rundt kringkastingsavgiften, populært kalt NRK-lisensen. 

Her foreslår regjeringen to vesentlige endringer: 

  • NRK-ansatte mister sitt fritak fra å betale lisens. 

Det begrunnes kort og godt med at departementet «ikke kan se at det foreligger tungtveiende grunner» til dette fritaket. 

  • Man skal ikke lenger kunne slippe lisens ved å plombere TV-en. 

NRK-lisensen kan i løpet av de nærmeste åra bli gjort om til en ny «medieskatt» eller husstandsavgift, for å møte den digitale og teknologiske utviklingen. I mellomtiden eksisterer det et smutthull som gjør at man kan slippe lisensen ved å plombere TV-en. 

Det er dette unntaket departementet nå foreslår å fjerne, all den tid et plombert fjernsynsapparat fint kan brukes til å se på NRKs innhold med, gjennom nett og strømming. 

I høringsnotatet heter det blant annet: 

- Den teknologiske utviklingen har ført til at plombering ikke er noe effektivt virkemiddel for å blokkere en mottaker fra å vise kringkastet innhold. Selv om man har plombert mottakeren er det ikke noe i veien for at den kan benyttes som monitor for å vise strømmet innhold fra kringkasterne. Det fremstår som urimelig at man kan omgå betaling av kringkastingsavgiften ved å plombere mottakeren samtidig som den kan benyttes til å få tilgang til et fullgodt fjernsynstilbud.

Powered by Labrador CMS