Medietilsynet venter med utbetalingen av koronastøtten

Det skriver tilsynet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Publisert

Både Medietilsynet og Kulturdepartementet har i søknadsprosessen fått signaler fra markedsaktører om at enkeltbestemmelser i regelverket for koronakompensasjon for medievirksomhetene slår uheldig ut.

Det skriver tilsynet i en pressemelding mandag ettermiddag. 

Kulturdepartementet ser nå på muligheten for å endre forskriften, og Medietilsynet må derfor vente med utbetalingen. Kulturdepartementet vurderer å endre forskriften for koronakompensasjon for medier etter det ble avdekket at enkeltbestemmelser i regelverket slår uheldig ut for mange medier. 

– Etter planen skulle medier som innfrir kriteriene for å motta kompensasjon få utbetalt støtte i disse dager, men utbetalingen blir dessverre noe forsinket. Årsaken er at vi i løpet av søknadsprosessen har fått innspill om forhold som får utilsiktede negative effekter for støttenivået for mange medier. Dette er forhold vi ikke har vært klar over tidligere, men både Medietilsynet og Kulturdepartementet mener det er grunnlag for å se nærmere på innspillene. Departementet vurderer derfor nå muligheten for å gjøre endringer i forskriften, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet kan foreløpig ikke gå nærmere inn på hvilke forhold dette gjelder.

– Vi ønsker å utbetale støtten så raskt det lar seg gjøre, men samtidig er vi opptatt av at ordningen blir best mulig for mediene. Vi jobber for å få en rask avklaring på eventuelle endringer i forskriften, og vil sette inn alle tilgjengelige ressurser for å få søknadene raskt behandlet når dette er avklart. Men når den opprinnelige tidsplanen blir forskjøvet, synes vi det er viktig å informere aktørene om det, og hvorfor dette skjer, sier Velsand.

 

– Ekstremt alvorlig 

I forrige uke skrev Medier24 at politikerne begynte å bli utålmodige etter å få vite når kompensasjonen ville bli utbetalt til mediene.

SVs mediepolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård understreket da viktigheten av at prosessen med å utbetale støttemidlene ble ferdigstilt hurtig.

Om så ikke skjedde, ville det være alvorlig, mente stortingspolitikeren.

– Det er ekstremt alvorlig for mediene våre, som står i en presset situasjon, og har gjort det i lang tid, og som har små marginer å gå på i utgangspunktet, sier Øvstegård til Medier24.

–  Avgjørende å redde mediene 

Han var også klar på at SV mener at mediene spiller en viktig rolle i det norske samfunnet.

– De frie, redaktørstyrte mediene er en grunnstein i demokratiet vårt. I krisetider er det enda viktigere at man får ut informasjon man kan stole på, sa han før han la til:

–Derfor er det avgjørende for fremtiden, at vi redder mediene, som gjennom denne krisen står i en vanskelig situasjon.

Øvstegård fikk også støte av sin stortingskollega Tage Pettersen, som er Høyres mediepolitiske talsmann.

– Informasjonsbehovet har aldri vært større enn i den spesielle situasjonen vi har vært i siden 12. Derfor er det særdeles viktig å få på plass en ordning som sikrer at mediene som har lidd under et sviktende annonsemarked, får støtte som gjør at både bransjen og det enkelte mediehuset har mulighet til å overleve, sa Pettersen.

Powered by Labrador CMS