Medietilsynet: Mediene taper 930 millioner på korona-krisa

Samtidig er analysen fra Medietilsynet klar: Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil kunne gi mediene samlet «rundt 10 millioner kroner for perioden fra mars til mai». 

Publisert

Medietilsynet har samlet inn opplysninger om den driftsøkonomiske situasjonen i medievirksomhetene for å kartlegge konsekvensene av korona-situasjonen, skriver de i en pressemelding. 

De anslår at medievirksomhetenes inntektssvikt totalt ser ut til å bli på cirka 930 millioner kroner i perioden mars-mai i år, målt mot samme periode i 2019.

– Det er klart at dette er dramatisk for mange medieaktører. Nå er det viktig å sikre at mediene klarer å opprettholde sine samfunnskritiske oppgaver under koronapandemien, og at de samtidig har et driftsgrunnlag videre framover, sier Velsand i meldingen.

– En marsjordre

Medietilsynet har blitt bedt av departementet om å hente inn ytterligere tall for å dokumentere inntektssvikt i norske medier etter korona-krisa. Det kom fram på et møte mellom presseorganisasjonene og kulturminister Abid Raja før påske.

I etterkant av det møtet sendte stortinget en streng beskjed til departementet om å levere en krisepakke til mediene. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen kalte det «en marsjordre til Abid Raja». 

– Jeg er glad for at et stort flertall på stortinget, inkludert alle regjeringspartiene, også ser viktigheten av at mediene skal kunne opprettholde sin redaksjonelle virksomhet under krisen. Jeg er derfor fornøyd med at Stortinget har vedtatt at vi skal vurdere en egen kompensasjonsordning for mediene. Dette skal vi følge opp så raskt som mulig og mitt departementet har allerede jobbet med ulike løsninger i flere uker, sa Raja til Medier24 etter beskjeden fra Stortinget. 

Slik er fordelingen

 
 

Svikten i inntekter tilsvarer 17,6 prosent av virksomhetenes totale driftsinntekter, viser beregningene til Medietilsynet. 

– For avisene er brukerinntekter blitt en stadig viktigere inntektskilde, og ergo blir disse mediene noe mindre sårbare for annonsefall enn de virksomhetene som utelukkende lever av annonseinntekter. Situasjonen er særlig dramatisk for lokalradioene, som ligger an til å miste rundt en tredel av sine driftsinntekter i den perioden vi har anslag for, sier Velsand i meldingen. 

Lokalradioene og de nasjonale kommersielle kringkasterne har størst prosentvis inntektsbortfall, mens avisene har det laveste fallet, skriver de videre. 

De oppsummerer fordelingen av tap slik: 

  • Avisene taper samlet sett den største summen med vel 500 millioner kroner, men har lavest fall i prosent, med cirka 17 prosent.
  • For nasjonale kringkastere er tapet på vel 18 prosent (cirka 360 millioner kroner),
  • For lokalradioene er tapet cirka 33 prosent (knappe 14 millioner kroner)
  • For fagtidsskriftene er tapet cirka 18 prosent (vel 50 millioner kroner).

Generell ordning treffer dårlig

Medietilsynet har også beregnet hvordan regjeringens generelle kompensasjonsordning for næringslivet slår ut for medievirksomhetene.

De skriver at mediene samlet sett kan se ut til å få en kompensasjon på rundt 10 millioner kroner for perioden fra mars til mai, om man kun skal legge den generelle ordningen til grunn.  

«Men det er noe usikkerhet knyttet til tallene, da det ikke er endelig avklart om enkelte bransjespesifikke faste kostnader kan regnes som uunngåelige», skriver de. 

For avisene som kan motta kompensasjon, anslås det at kompensasjonen utgjør cirka åtte prosent av deres totale inntektsbortfall.

– Selv om mange aviser har mistet store annonseinntekter, overstiger ikke virksomhetenes inntektsbortfall terskelverdiene i kompensasjonsordningen i de fleste tilfeller, sier Velsand i meldingen. 

For de lokalradioene som kan motta kompensasjon, anslås det at kompensasjonen utgjør cirka seks prosent av deres totale inntektsbortfall. Ingen fagtidsskrifter antas å kvalifisere til å få kompensasjon gjennom ordningen.

– Både avisene og kringkasterne har en kostnadsstruktur der «uunngåelige faste kostnader» utgjør en liten del av deres samlede kostnader. Kompensasjonen medievirksomhetene kan få gjennom denne ordningen utgjør derfor en lav andel av det samlede inntektsbortfallet, sier Velsand i meldingen. 

Powered by Labrador CMS