Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf), finansminister Jan Tore Sanner (H), statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) under en pressekonferanse om Norges vei ut av koronakrisen. Foto: Heiko Junge / NTB
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf), finansminister Jan Tore Sanner (H), statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) under en pressekonferanse om Norges vei ut av koronakrisen. Foto: Heiko Junge / NTB

Journalister og redaktører har stor tro på egen dekning
- Folket er uenig

Medieundersøkelsen viser at ingen av de spurte legene har svært høy tillit til at journalister og redaktører har tilstrekkelig forståelse og kunnskap om korona-krisen.

Publisert Sist oppdatert

I dag legges den årlige Medieundersøkelsen frem under Nordiske Mediedager. Erik Knudsen, medieforsker ved MediaFutures ved Universitetet i Bergen presenterte nøkkel-resultatene, under den digitale konferansen.

Høy tiltro til egen kunnskap

Tallene viser at tiltroen til mediene har gått litt ned det siste halve året, men tiltroen er likevel høyere enn den har vært tidligere.

I mars 2021 svarte henholdsvis 20 og 63 prosent at de hadde «stor tiltro» og «noe tiltro» til mediene. Da hadde bare 1,6 prosent «ingen tiltro», mens 12,2 prosent hadde «mindre tiltro».

Men tallene viser at tiltroen til journalistenes kunnskap om koronakrisen er synkende. Mens 63 prosent av redaktørene og 56 prosent av journalistene har høy tillit til sin egen forståelse og kunnskap, ligger leger og sykepleier på bare halvparten, på 25 prosent og 23 prosent.

Ingen av de spurte legene har svært høy tillit til at journalister og redaktører har tilstrekkelig forståelse og kunnskap.

Vil ikke ha større mangfold av eksperter

I undersøkelsen har man også spurt om «mediene har hatt for mye, for lite eller verken for mye eller for lite innslag av eksperter i forbindelse med koronapandemien».

Mens henholdsvis 62 og 61 prosent av journalister ønsker seg et større mangfold av eksperter, svarer kun 34 og 19 prosent av legene og sykepleierne det samme. Blant den øvrige befolkningen er tallet 29 prosent.

Blant sykepleierne mener 72 prosent at mediene først og fremst bør vektlegge ekspertuttalelser fra helsemyndighetene.

På spørsmålet om man er bekymret for å bli smittet av koronaviruset svarer redaktører og journalister at de er litt mer bekymret enn publikum og helsepersonell, men kun 4 prosent av redaktører og 6 prosent av journalistene er svært bekymret for å bli smittet.

Powered by Labrador CMS