Ny undersøkelse: Mediene har gjort nordmenn flinkere til å hindre smittespredning

– Dette er sterke tall, med tanke på at journalister og redaktører ikke er fagfolk innen medisin, sier faglig ansvarlig for undersøkelsen.

Publisert

Hele 85 prosent av de spurte mener at norske nyhetsmediers dekning av koronakrisen har gjort dem flinkere til å hindre smittespredning. Et flertall er også blitt tryggere av mediedekningen.

Det viser resultatene av en landsomfattende undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag av Medieundersøkelsen til Nordiske Mediedager. Undersøkelsen er laget i samarbeid med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. 

Hele 85 prosent av de spurte svarer at de er blitt flinkere til å hindre smittespredning gjennom mediedekningen.

94 prosent sier at de har brukt nyhetsmediene for å informere seg om koronakrisen, men 58 prosent sier at de har brukt myndighetenes informasjonssider også.

– Generelt viser resultatene at nordmenn har stor tillit til både myndigheter og medier når det gjelder informasjonen de får om koronaviruset, sier postdoktor Erik Knudsen, som er faglig ansvarlig for undersøkelsen.

Han viser til kun 16 prosent av de spurte sier at de har lav eller ingen tillit til at norske journalister og redaktører som rapporterer om koronakrisen, har tilstrekkelig forståelse og kunnskap til å formidle korrekt informasjon om den.

Hele 43 prosent sier de har høy tillit, mens 37 prosent sier de har «noe tillit».

– Dette er sterke tall, med tanke på at journalister og redaktører ikke er fagfolk innen medisin, sier Knudsen.

Oppfatningen er likevel delt om enkelte aspekter ved mediedekningen.

31 prosent av de spurte svarer at norske medier har hatt for mye fokus på antallet syke og døde under pandemien, noe man blant annet har sett gjennom hyppig oppdaterte grafikker og nyhetsmeldinger.

– Det er ikke veldig overraskende, vi ser ofte at en del får nok av negative nyheter. Samtidig er det jo enda flere som sier at dette fokuset har vært riktig. I motsetning til andre kriser og tragedier, opplever nok mange at dette en krise man selv kan bidra til å redusere virkningene av, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Powered by Labrador CMS