NJ Frilans-leder Lisbet Jære (til venstre) og nestleder Brian Cliff Olguin har sendt en appell til norske myndigheter.
NJ Frilans-leder Lisbet Jære (til venstre) og nestleder Brian Cliff Olguin har sendt en appell til norske myndigheter.

NJ Frilans med korona-appell til myndighetene: – Må etablere økonomiske tiltak

NJ Frilans er bekymret for arbeidssituasjonen for selvstendig næringsdrivende og frilansere under koronautbruddet.

Publisert

NJ Frilans har sammen med Norsk Kritikerlag sendt en appell til myndighetene om tiltak for å hjelpe frilansere som vil slite under det pågående koronautbruddet.

«Myndighetene må etablere et system og økonomisk tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister store deler av inntektene sine som følge av korona-situasjonen», heter det i appellen.

NJ Frilans og Norsk Kritikerlag understreker at de støtter tiltakene for å unngå smittespredning, og at det er det viktigste man kan gjøre på nåværende tidspunkt. 

«Samtidig registrerer vi at tiltak og forbud mot eksempelvis innendørsarrangementer med mer enn 100 deltakere har store konsekvenser for mange av medlemmene våre», skriver de.

«Hovedvekten av både journalister, fotografer og kritikere som jobber med å dekke kultursektoren, er selvstendig næringsdrivende. Dette er en gruppe i arbeidslivet hvor mange allerede tjener lite. (...) På grunn av de mange kanselleringene av arrangementer og forestillinger mister disse frilanserne oppdrag, og de går nå en usikker fremtid i møte. Dette vil også gjelde andre selvstendig næringsdrivende på tvers av bransjer», heter det videre, før de kommer med følgende direkte oppfordring:

«Vi mener at myndighetene derfor bør etablere en ordning tilsvarende dagpenger for journalister, fotografer og kritikere som primært livnærer seg som selvstendig næringsdrivende».

Videre skriver de:

«Arbeidstakere som opplever at virksomhetene de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og har et økonomisk sikkerhetsnett. Frilansjournalister, fotografer og kritikere som nå opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak uforskyldt mister betydelige inntekter, fordi oppdragsgiverne deres avlyser arrangementer i kultursektoren, har ikke denne tryggheten. De risikerer å bli stående på bar bakke, uten noen som helst form for økonomisk kompensasjon».

  • For ordens skyld: Journalisten, Jan Magnus Weiberg-Aurdal, er medlem av Norsk Journalistlag (NJ).
Powered by Labrador CMS